ΔΕΗ ΑΝ.: Ολοκληρώνονται εντός του 2023 οκτώ φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 415 MW 

Υπογραφές και για το πάρκο των 550 MW στην Πτολεμαΐδα
Χρονιά ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής για οκτώ φωτοβολταϊκά της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» συνολικής ισχύος 415 MW, θα είναι το 2023.
Ταυτόχρονα το προσεχές διάστημα αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ για την ανάπτυξη του μεγάλου φωτοβολταϊκού 550 MW στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας.
Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ:

  1. Οι εργασίες για την κατασκευή του Φ/Β Σταθμού, από την 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ισχύος 200MW, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, στη θέση «Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας» του Νομού Κοζάνης, ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2021. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2023.
  2. Οι εργασίες για την κατασκευή των Φ/Β Σταθμών, από τις 100% θυγατρικές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ισχύος 39MW και 11ΜW αντίστοιχα, με ιχνηλάτες μονού άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων διπλής όψης και ενός Υ/Σ 33/150kV, συνολικού προϋπολογισμού 23,9 εκατ. Ευρώ, στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Νομού Αρκαδίας, εκκίνησαν τον Σεπτέμβριο 2021. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.
  3. Οι εργασίες για την κατασκευή του Φ/Β ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 ισχύος 64,983MW με σταθερά συστήματα στήριξης των Φ/Β Πλαισίων και της επέκτασης του Υποσταθμού 150kV «Άγιος Χριστόφορος» με προσθήκη ενός νέου Μ/Σ 33/150kV, συνολικού προϋπολογισμού 31,8 εκατ. Ευρώ, στη θέση «Άγιος Χριστόφορος» του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, εκκίνησαν το Μάιο του 2022. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2023.
  4. Οι εργασίες για την κατασκευή των Φ/Β Σταθμών ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 1, ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2, ΧΑΡΑΥΓΗ 1 και ΧΑΡΑΥΓΗ 5 συνολικής ισχύος 94,98122MW, με ιχνηλάτες μονού άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων διπλής όψης και της επέκτασης του Υποσταθμού 150kV «Χαραυγή», συνολικού προϋπολογισμού 62,34 εκατ. Ευρώ, στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, εκκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2022. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν το Νοέμβριο του 2023.
    Η Πτολεμαΐδα
    Αναφορικά με το Φ/Β Σταθμό ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ συνολικής ισχύος 550MW, με ιχνηλάτες μονού άξονα για τη στήριξη των Φ/Β Πλαισίων διπλής όψης και τα απαραίτητα έργα σύνδεσης αυτού με το Σύστημα, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 216 εκατ. Ευρώ, στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία με 6 συμμετοχές και αναμένεται η οριστικοποίηση του Αντισυμβαλλομένου.
    Όπως έχει γίνει γνωστό το έργο θα το κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ. Η υπογραφή της Σύμβασης αναμένεται εντός του 1ο τριμήνου του 2023, αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, του Κωνσταντίνου Φιλίππου, 27/3/2023]