Η ψηφιακή μετάβαση αναγαία συνθήκη επιβίωσης της εξορυκτικής βιομηχανίας

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της βιομηχανίας παγκοσμίως, είναι να κατορθώσει να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και δεν είναι άλλη από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι τάση, δεν είναι μόδα, δεν είναι καν επιλογή: αποτελεί μια αναγκαία και ικανή συνθήκη επιβίωσης της βιομηχανίας.

Η εξορυκτική βιομηχανία λοιπόν, βρίσκεται και αυτή στη θέση του να πρέπει να πάρει εκείνες τις απαιτούμενες -γενναίες- αποφάσεις για να αντιμετωπίσει τις ταχύτατα διαμορφούμενες αλλαγές, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ευκαιρίες -αλλά και τις προκλήσεις- της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μέσω έργων αναβάθμισης των εξορυκτικών μονάδων τους. Θα χρειαστεί αυτοματοποίηση διαδικασιών, εφαρμογές ρομποτικής, λειτουργία μηχανημάτων με δυνατότητες μηχανικής εκμάθησης καθώς και τις αναγκαίες αλλαγές εξοπλισμού. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον κυριότερο παράγοντα που ουσιαστικά θα κληθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και από αυτόν τελικά θα κριθεί και η επιτυχία της προσαρμογής: το ανθρώπινο δυναμικό.

To reskilling και upskilling των δεξιοτήτων των εργαζομένων του κλάδου είναι μέγιστης σημασίας και ουσίας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση του μοντέλου της δια βίου μάθησης για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και εξέλιξη των υπαρχόντων.

Οι νέες συνθήκες, φέρνουν μαζί και ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχει 

το απλό εργατικό δυναμικό στην νέα εποχή. Το προφίλ του νέου απλού εργαζόμενου με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα αλλάξει: το απλό ανθρώπινο δυναμικό στη νέα εποχή θα πρέπει να συνδυάζει στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης τεχνολογίας με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων (κυρίως soft skills). Επίσης, θα απαιτείται να έχει, περισσότερο από ποτέ, προσαρμοστικότητα, διάθεση να μαθαίνει διαρκώς, να συνδυάζει εμπειρία και αποκτημένη γνώση με τις νέες απαιτήσεις και να εκμεταλλεύεται έμφυτες ανθρώπινες ικανότητες που τον διαφοροποιούν από τις μηχανές όπως, για παράδειγμα, περιέργεια, κριτική σκέψη και συνεργατικότητα.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να εστιάσουν στην εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, και κυρίως οι μικρομεσαίες οι οποίες δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους, εξακολουθεί να μην επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες και συνεχίζει -πολλές φορές εξ ’ανάγκης- να χρησιμοποιεί συστήματα ξεπερασμένων δυνατοτήτων. Αδιαμφησβήτητα απαιτείται ταχύτερη διάθεση πόρων της Ε.Ε. σε έργα για τη Βιομηχανία 4.0. Φυσικά, πρέπει και η ίδια η χώρα μας να στηρίξει τις απαιτούμενες αλλαγές, π.χ. με την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής συστημάτων αιχμής.

Συμπερασματικά, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως η νέα ψηφιακή εποχή της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι εδώ, έχει ήδη ξεκινήσει και ως χώρα ήδη μένουμε πίσω. Και όπως σε όλες τις -ιστορικά- μεγάλες αλλαγές, κανείς μας δεν πρόκειται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα για το εάν αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες, εάν είναι επιθυμητές και που οδηγούν αυτές τελικά. Το μόνο ερώτημα που έχουμε να απαντήσουμε ως εξορυκτικός κλάδος, είναι εάν θα προσαρμοστούμε σε αυτές. Δηλαδή εάν θέλουμε να επιβιώσουμε.

[ΠΗΓΗ: INDUSTRY NEWSLETTER, άρθρο στον ΣΜΕ του Δρα Βαγγέλη Τζάμου, Rawmaterials Specialist Managing Director, GRAWMAT Innovation Cluster, 22/6/2022]