Α.Κεφάλας: Να μην απαξιωθούν κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας παρενέβη στη συνεδρίαση της 21/6/2022 της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αντικείμενο τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.λπ.».

Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις των ΑΠΕ θα πρέπει να μην απαξιώνουν κοιτάσματα Ορυκτών Πρώτων Υλών. Όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένος οπότε έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη χωροθέτηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.  Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και στο συζητούμενο νομοσχέδιο ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις χρήσεων γης.

Για τον ίδιο λόγο επισήμανε ότι πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί στο παρόν η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας των ΑΠΕ από λειτουργούντα λατομεία-μεταλλεία.

[ΠΗΓΗ: INDUSTRY NEWSLETTER, 23/6/2022]