“Παράθυρο” για νέα μείωση εισφορών στον ιδιωτικό τομέα

Oι αλλαγές που φέρνει το νέο Εργασιακό

Τη διατήρηση της μείωσης εισφορών μισθωτών κατά 3 μονάδες το 2022 και την παραπέρα μείωση τους κατά 1,1% σχεδιάζει η κυβέρνηση. ‘Οπως αναφέρει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας για το 2021, “προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατόπιν η εφαρμογή της μειωσης τους, στο πλαίσιο της ανάγκης για περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους”.

Στο ίδιο σχέδιο το Υπουργείο κάνει λόγο για “πιθανά σενάρια διατήρησης της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μετά το 2021” και “προοπικές” για “περαιτέρω σωρευτικής μείωσης έως 5 ποσοστιαίες μονάδες (σ.σ. δηλαδή κατά 1,1 μονάδες επιπλέον), μέχρι το 2023”.

Επίσης σημειώνεται ότι “η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα εφαρμοστεί το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθει σε τρεις ποσοστιαίες μονάδες το 2021 και σωρευτικά 3.9 ποσοστιαίες μονάδες από 1η Ιανουαρίου του 2020 (Συνολικό ποσοστό εισφορών από 40,56% σε 36,66%)”.

Εξάλλου, στο σχέδιο δράσης του Υπ. Εργασίας τονίζεται ότι “το μη μισθολογικό κόστος της μισθωτής εργασίας στη χώρα είναι αρκετά υψηλό. Η μείωσή του μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να επιδράσει θετικά στην απασχόληση, αυξάνοντας τα κίνητρα για προσλήψεις και μειώνοντας αντίστοιχα τα κίνητρα για αδήλωτη απασχόληση και τονώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. H μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα, κατά 3 π.μ, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση από το β’ εξάμηνο του 2020, κατά 0,9 π.μ., μειώνει σωρευτικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες από 40,56% σε 36,66%, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών. Η προγραμματιζόμενη μείωση των εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης”.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ήδη έχει ψηφιστεί (από την προηγούμενη κυβέρνηση) μείωση κατά 0,5% των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης στα μέσα του 2022.

Έτσι, οι εν λόγω οι εισφορές θα φτάσουν στο 6% έναντι 6,5% που είναι σήμερα, ενώ οι συνολικές εισφορές μισθωτών του ιδιωτικού τομέα θα πέσουν στο 36,1% έναντι 36,6% που είναι από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα υπολείπεται επιπλέον μείωση 0,6 μονάδων προκειμένου να εκπληρωθεί η προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση των εισφορών κατά 5 μονάδες έως το 2023.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δ. Κατσαγάνη, 17/3/2021]