Hellenic Nickel: Ιδρύθηκε νέα εταιρεία για την επόμενη ημέρα της ΛΑΡΚΟ

Την εταιρεία ίδρυσαν με συμμετοχή 50-50 ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η AD Holdings από το Λιχτενστάιν. Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο διοικητικό συμβούλιο. Ποιες δραστηριότητες θα έχει.

Και εγένετο… Hellenic Nickel: Αυτή είναι η επωνυμία της εταιρείας που συνέστησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η AD Holdings, η οποία προορίζεται να αναλάβει τις δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ στον τομέα του νικελίου.

Η ίδρυση της Hellenic Nickel, που καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών στις 27 Ιουνίου, σηματοδοτεί τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο του διπλού διαγωνισμού για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και μεταλλευτικών δικαιωμάτων της ΛΑΡΚΟ, τον οποίο είχαν κερδίσει οι δύο εταιρείες κατεβαίνοντας στους δύο διαγωνισμούς σε κοινοπραξία.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ για την προσφυγή της ιρλανδικής CMI, η οποία είχε καταθέσει καλύτερη προσφορά από την κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα μεταλλευτικά δικαιώματα, αλλά είχε αποκλεισθεί επειδή δεν είχε καταθέσει προσφορά και για το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ.

Φαίνεται, πάντως, ότι η κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την AD Holdings, που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, δημιουργεί ένα κοινό εταιρικό σχήμα, την Hellenic Nickel, το οποίο θα είναι έτοιμο να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της κλειστής, πλέον, ΛΑΡΚΟ για να ασκήσει δραστηριότητες στον τομέα του νικελίου. Αυτή η εξέλιξη όλα δείχνουν ότι διαψεύδει τις επίμονες φήμες ότι θα κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Λ. Μεσογείων 85, όπου εδρεύει και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Έχει μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλαν εξ ημισείας οι δύο εταιρείες μέτοχοί της.

Σκοποί της νεοσύστατης εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, είναι:

  1. Η κατασκευή. λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλουργικών εργοστασίων και συναφών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υποδομών.
  2.  Η λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή παραχωρημένων.
  3. Η εξόρυξη, εξαγωγή, παραγωγή, ανάκτηση, διύλιση, επεξεργασία, πώληση, εκμετάλλευση, εμπορία και εξαγωγή μεταλλευμάτων, μετάλλων και ορυκτών, στην Ελλάδα και διεθνώς.
  4. Η πώληση, εκμίσθωση και γενικά διάθεση και η απόκτηση, μίσθωση και χρήση ακινήτων.
  5. Η ανάληψη αντιπροσωπειών με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη των ως άνω προϊόντων ή η ανάληψη συμβάσεων διανομής ή μεταπώλησης.
  6. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή οντότητες του αυτού ή διαφορετικού σκοπού και η απόκτηση εξ ολοκλήρου ή εν μέρει επιχείρησης, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας που ασκεί δραστηριότητα ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η με κάθε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων ή προνομίων αναγκαίων ή χρήσιμων για τον σκοπό της Εταιρείας.
  7. Κάθε άλλη δραστηριότητα και λειτουργία άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετούσα ή συνδεόμενη με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς.

Ουσιαστικά, οι σκοποί της εταιρείας καλύπτουν όλο το φάσμα της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ, την οποία προορίζεται να ασκήσει η Hellenic Nickel όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της ΛΑΡΚΟ.

Ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δραστηριότητες της Hellenic Nickel, καθώς τη θέση του προέδρου (χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες) στη νεοσύστατη εταιρεία ανέλαβε ο Πέτρος Σουρέτης, εντεταλμένος σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Intrakat.

Εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Εμμανουήλ Μουστάκας. Δύο εκτελεστικά μέλη διορισμένα από την πλευρά της AD Holdings είναι ο Βασίλειος Χονδρός και ο Βρετανός Joseph Harry Plumbly.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, με τροπολογία που έχει ισχύ από τις 17 Ιουνίου, έχει θέσει στο τελικό στάδιο τη διαδικασία παύσης των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, δίνοντας στον ειδικό διαχειριστή πρόσθετες αρμοδιότητες και εξουσίες. Για τους εργαζομένους, έχει προβλεφθεί η εξόφληση των δεδουλευμένων από τις κρατικές ενισχύσεις που έλαβε η ΛΑΡΚΟ για το κόστος ενέργειας, καθώς και η ένταξη σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης σε δήμους και άλλους φορείς, τα οποία διεκπεραιώνει η ΔΥΠΑ.

Στον διαχειριστή δόθηκε με τη νομοθετική ρύθμιση η εξουσία να προχωρά στον «περιορισμό ή τη διακοπή της λειτουργίας της λειτουργικών συνόλων της (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους». Επιπλέον, ο ειδικός διαχειριστής δύναται σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, να μεταβιβάσει το ενεργητικό της, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης ως συνόλου, σε κατάσταση παύσης λειτουργίας.

[ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/, του Νώντα Χαλδούπη, 2/7/2024]