Σπάνιες γαίες: Η Κίνα αυστηροποιεί τον απόλυτο έλεγχό τους

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των εξορύξεων και τήξης σπάνιων γαιών – Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών

Το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εξόρυξη, την τήξη μετάλλων και την κυκλοφορία των ορυκτών ενέκρινε η Κίνα ενισχύοντας και αυστηροποιώντας τη διαχείριση των σπάνιων γαιών της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου Επικρατείας της χώρας που επικαλείται το Bloomberg «οι σπάνιες γαίες ανήκουν στη χώρα και κανένας οργανισμός ή άτομο δεν επιτρέπεται να τις διεκδικήσει, ενώ το κράτος αναλαμβάνει την προστατευτική εξόρυξη των πόρων αυτών». Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των εξορύξεων και τήξης σπάνιων γαιών και θα δημιουργήσουν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων. Επιπλέον στον νέο κανονισμό προβλέπονται κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση των ορυκτών.

Μέχρι τώρα η Κίνα είχε σχεδόν το μονοπώλιο στην προμήθεια και επεξεργασία υλικών όπως οι σπάνιες γαίες, το λίθιο και ο γραφίτης, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας αλλά και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο κρατικός έλεγχος σε αυτά τα υλικά είναι απόλυτος. Σημειώνεται πως η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών και το 2021 ίδρυσε την China Rare Earth Group Co. μέσω της συγχώνευσης πολλών παραγωγών ενοποιώντας τα ορυχεία της.

[ΠΗΓΗ: https://www.newmoney.gr/, 30/6/2024]