Αύξηση 3,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος

Συνέβαλλε και η αύξηση κατά 10,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 6,5%.

Αύξηση 3,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, έναντι αύξησης 19,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον κύκλο εργασιών των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Αύξηση κατά 10,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
  • Αύξηση κατά 3,2% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Αύξηση κατά 6% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
  • Μείωση κατά 0,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 6,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο  δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 5,0%, έναντι αύξησης 31,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

[ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/, 20/3024]