Αμύνταιο | Το σχέδιο για τη μετατροπή ενός εγκαταλελειμμένου λιγνιτωρυχείου σε αμπελώνες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία διαμόρφωσης εδαφών και πλήρωση ορυγμάτων για καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμμένο λιγνιτωρυχείο στην Τοπική Κοινότητας Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Η έκταση αποκατάστασης αφορά το παλιό ορυχείο Βεγόρας ή Βαρβούτη όπου οι εξορυκτικές εργασίες διήρκησαν περίπου εβδομήντα χρόνια (από το 1930 έως το 2003) από ιδιώτες με συναφθείσες συμβάσεις με το Δημόσιο. Από το 2003 το λιγνιτωρυχείο έχει εγκαταλειφθεί χωρίς να γίνει κάποια αποκατάσταση και με την πάροδο των χρόνων να εμφανιστούν φαινόμενα γεωτεχνικής αστάθειας (κατολισθήσεις), φαινόμενα αυταναφλέξεων καθώς και ανεξέλεγκτη απόθεση πάσης φύσεως απορριμμάτων (υλικά κατεδαφίσεων, παλιά έπιπλα, ελαστικά, κ.λπ.).

Η έκταση επέμβασης διακρίνεται σε δύο περιοχές 1 και 2, με συνολικό εμβαδόν 1,419.18 στρέμματα. (867.81 στρέμματα και 551.38 στρέμματα) και στην τελική επιφάνεια διαμόρφωσης των δύο περιοχών-εμβαδού περίπου 1000 στρεμμάτων- όπου πρόκειται να αναπτυχθούν αμπελώνες.

Για την κατασκευή του έργου θα χρειαστούν αρκετές ποσότητες νερού τόσο για τις ανάγκες του προσωπικού που θα απασχολείται όσο και για τις εργασίες κατασκευής του έργου. Η προμήθεια του πόσιμου νερού θα γίνει από το εμπόριο (φιάλες νερού). Για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής θα μεταφέρεται στην περιοχή του έργου νερό με δεξαμενή. Τα υλικά κατασκευής- αποκατάστασης είναι κυρίως όγκοι χωματισμών. Για την πραγματοποίηση των χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των Περιοχών 1 και 2 απαιτείται η κίνηση πολύ σημαντικών ποσοτήτων γαιών.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των υφιστάμενων ορυγμάτων αλλά και την κατασκευή των σταθεροποιητικών επιχωμάτων θα προέλθουν αποκλειστικά από τις διαμορφώσεις των ίδιων περιοχών. Στην Περιοχή 2 προβλέπεται κατά κύριο λόγο η αφαίρεση υλικών για τη σταθεροποίηση των υφιστάμενων πρανών μέσω της μείωσης της κλίσης και του ύψους τους. Η περίσσεια των υλικών εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών (επιχώσεις) στην Περιοχή 1. Χωματουργικές εργασίες αφαίρεσης υλικών για τη σταθεροποίηση των υφιστάμενων πρανών θα απαιτηθούν και στην Περιοχή 1 τα οποία θα «ανακυκλωθούν» για την πλήρωση ορυγμάτων.

[ΠΗΓΗ: https://www.tornosnews.gr/, της Σοφίας Κοντογιάννη, 13/2/2024]