Σέρρες: Γεώτρηση εντόπισε 80 βαθμούς Κελσίου σε μόλις 100 μέτρα – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτηθέντος από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποέργου «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – GEOTHERM».

Μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας, ανέδειξε πρόσφατη γεώτρηση στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, καθώς σε βάθος μόλις 100 με 150 μέτρων, εντοπίστηκαν καλής ποιότητας γεωθερμικά ρευστά που άγγιζαν τους 80 βαθμούς Κελσίου.

Ο Προϊστάμενος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Δρ Απόστολος Αρβανίτης, εξήγησε μιλώντας στο CNN Greece, πως τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι συνηθισμένο να εντοπίζονται σε τόσο μικρό βάθος.

«Η ύπαρξη γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας σχεδόν 80oC δεν συναντάται τόσο συχνά. Μάλιστα, στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, νερά αυτών των θερμοκρασιών εντοπίζονται σε μεγάλη βάθη, άνω των 1.000μ. Στη χώρα μας, οι γεωλογικές συνθήκες και η παρουσία μεγάλων και βαθιών ρηγμάτων ευνοούν την παρουσία γεωθερμικών ρευστών σε μικρά, και άρα οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, βάθη σε πολλές περιοχές. Τα βάθη αυτά ποικίλλουν από πεδίο σε πεδίο ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες της κάθε περιοχής», τόνισε ο κ. Αρβανίτης.

Η γεωθερμία αποτελεί μια ήπια, καθαρή και με σωστή διαχείριση Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών ανάλογα με τη θερμοκρασία, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα των αντλούμενων ρευστών, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε πεδίου και τις ανάγκες των χρηστών.

«Γεωθερμικά ρευστά άνω των 90oC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ ρευστά των 30-90oC μπορούν να καλύψουν διάφορες άμεσες θερμικές ανάγκες όπως π.χ. θέρμανση θερμοκηπίων, κτηριακών εγκαταστάσεων, πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, κολυμβητικών δεξαμενών και εδαφών, ξήρανση και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικές χρήσεις, αφαλάτωση, καθαρισμό κτηνοτροφικών μονάδων, παστερίωση, επεξεργασία βιοαερίου, χώνευση βιολογικής λάσπης και λυμάτων, απόληψη και ανάκτηση CO2, αλάτων και χρήσιμων στοιχείων, αποχιονισμό και αντιπαγετική προστασία, υδατοκαλλιέργειες κ.λπ. καθώς και για ιαματική χρήση», εξηγεί ο κ. Αρβανίτης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη συνέντευξη του Δρ. Απόστολου Αρβανίτη στο CNN Greece

[ΠΗΓΗ: https://www.cnn.gr/, του Σπύρου Γουναρόπουλου, 16/1/2024]