Οι πέντε τρόποι για να επενδύσει κάποιος σε χρυσό και γιατί να το κάνει – Η προστασία από τον πληθωρισμό και τη «βουτιά» στις αγορές

Όταν όλα στην παγκόσμια οικονομία προμηνύονται Αρμαγεδδώνα και ο πληθωρισμός καταστρέφει τα εισοδήματα και τα assets είτε οικονομικά γεγονότα όπως η κατάρρευση της Silicon Valley Bank ρίχνουν τις αγορές στα βράχια, οι επενδυτές παραδοσιακά και «φρόνιμα ποιούντες» στρέφονται στον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο.

Στους επενδυτές αρέσει ο χρυσός για πολλούς λόγους και έχει χαρακτηριστικά που κάνουν το εμπόρευμα σημαντικό αντιστάθμισμα κινδύνου έναντι παραδοσιακών assets όπως μετοχές και ομόλογα.

Αντιλαμβάνονται τον χρυσό ως ένα απόθεμα σταθερής αξίας, παρόλο που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν παράγει ταμειακές ροές.

Ορισμένοι θεωρούν επίσης τον χρυσό αντιστάθμισμα έναντι της ανόδου του πληθωρισμού.

Ακολουθούν πέντε διαφορετικοί τρόποι επενδυσης και εξετάζονται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται ο κάθε ένας από αυτούς

1. Ράβδοι χρυσού ή νομίσματα

Ένας από τους πιο ικανοποιητικούς τρόπους για να αποκτήσει κάποιος χρυσό είναι να τον αγοράσει σε ράβδους ή σε κέρματα

Υπάρχει η ικανοποίηση της άμεσης κατοχής αλλά η έχει επίσης σοβαρά μειονεκτήματα, εάν διαθέτει κάποιος μεγαλύτερες ποσότητες.

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα είναι η ανάγκη προστασίας και ασφάλισης του φυσικού χρυσού.

Για να πραγματοποιήσουν κέρδος, οι αγοραστές φυσικού χρυσού εξαρτώνται πλήρως από την άνοδο της τιμής του εμπορεύματος.

Σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης (όπως μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού), όπου η εταιρεία μπορεί να παράγει περισσότερο χρυσό και επομένως περισσότερα κέρδη, όταν αυξάνεται η επένδυση.

Η αγορά ράβδων χρυσού γίνεται με διάφορους τρόπους: μέσω ενός διαδικτυακού αντιπροσώπου όπως η APMEX ή η JM Bullion, ή ακόμα και από έναν τοπικό αντιπρόσωπο ή συλλέκτη.

Ένα ενεχυροδανειστήριο μπορεί επίσης να πουλάει χρυσό.

Θα πρέπει κάποιος να λάνει υπόψη του την τρέχουσα τιμή του χρυσού – την τιμή ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή στην αγορά (Spot) – καθώς αγοράζει, ώστε να διασφαλίσει μια κερδοφόρα συμφωνία.

Μπορεί να κάνει κάποιος συναλλαγές σε ράβδους και όχι σε νομίσματα, γιατί πιθανότατα θα πληρώσετε ένα τίμημα για τη συλλεκτική αξία ενός νομίσματος και όχι μόνο για την περιεκτικότητά του σε χρυσό. (Αυτά μπορεί να μην είναι όλα από χρυσό, αλλά εδώ είναι 9 από τα πιο πολύτιμα νομίσματα του κόσμου.)

Κίνδυνοι: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η κλοπή.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται εάν πρέπει να πουλήσετε τον χρυσό σας για την κάλυψη άμεσων αναγκών  ρευστότητας.

Ενδεχομένως να είναι δύσκολο να λάβει  την πλήρη αγοραία αξία  ειδικά εάν πρόκειται για νομίσματα και χρειάζεται κάποιος τα χρήματα γρήγορα.

Επομένως, ίσως χρειαστεί να συμβιβαστείτε με την πώληση τωνassets για πολύ λιγότερο από ό,τι θα μπορούσαν διαφορετικά να κερδίζουν σε μια αγορά.

2. Χρυσά… συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures)

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού (futures) στηn αγορά εμπορευμάτων είναι ένας τρόπος να βάλει κάποιος στοίχημα σχετικά με την άνοδο (ή πτώση) της τιμής του χρυσού.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για επένδυση σε χρυσό είναι η τεράστια μόχλευση που μπορεί να υπάρξει.

Με άλλα λόγια, μπορείτε κάποιος να έχει πολλά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για ένα σχετικά μικρό χρηματικό ποσό.

Εάν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού κινηθούν προς την κατεύθυνση στην οποία κάποιος έχει στοιχηματίσει, μπορείτε να κερδίσει πολλά χρήματα πολύ γρήγορα.

Κίνδυνοι: Η μόχλευση για τους επενδυτές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχει ιδιαίτερο ρίσκο.

Εάν ο χρυσός κινηθεί εναντίον του στοιχήματος που έχετε βάλει, θα αναγκαστείτε να καταβάλετε σημαντικά χρηματικά επιπλέον ποσά (margin) για να διατηρήσετε το συμβόλαιο ή ο broker θα κλείσει τη θέση και θα εγγραφεί ζημιά.

Έτσι, ενώ η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σάς επιτρέπει να κερδίσετε πολλά χρήματα, μπορείτε να τα χάσετε εξίσου γρήγορα.

Σε γενικές γραμμές, η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης απευθύνεται σε πεπειραμένους επενδυτές και θα χρειαστείτε έναν χρηματιστή που να δραστηριοποιείται στη διαπραγμάτευσή τους.

3. ETF σε χρυσό

Εάν δεν θέλγεται κάποιος από την ταλαιπωρία της κατοχής φυσικού χρυσού ή το ρίσκο του γρήγορου ρυθμού και των απαιτήσεων περιθωρίου κέρδους (margin) της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τότε μια εξαιρετική εναλλακτική είναι να αγοράσει ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρακολουθεί το εμπόρευμα.

Τρία από τα μεγαλύτερα ETF περιλαμβάνουν SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) και abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).

Ο στόχος των ETF είναι να αντιστοιχίσουν την απόδοση της τιμής του χρυσού μείον τον ετήσιο δείκτη εξόδων του ETF.

Οι δείκτες εξόδων για τα παραπάνω κεφάλαια είναι μόνο 0,4 τοις εκατό, 0,25 τοις εκατό και 0,17 τοις εκατό, αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το άλλο μεγάλο όφελος από την κατοχή ενός ETF έναντι χρυσού είναι ότι είναι πιο εύκολα ανταλλάξιμα με μετρητά στην τιμή της αγοράς.

Μπορείτε να ανταλλάξετε το αμοιβαίο κεφάλαιο οποιαδήποτε ημέρα είναι ανοιχτή η αγορά για την τιμή spot, ακριβώς όπως η πώληση μιας μετοχής.

Έτσι, τα «χρυσά» ETF είναι πιο ρευστοποιήσιμα από τον φυσικό χρυσό και οι συναλλαγές γίνονται άνετα ψηφιακά

Κίνδυνοι: Τα ETF σας δίνουν έκθεση στην τιμή του χρυσού, επομένως, εάν αυξηθεί ή πέσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να έχει παρόμοια απόδοση, πάλι μείον το κόστος του ίδιου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Όπως και οι μετοχές, ο χρυσός μπορεί να είναι ασταθής μερικές φορές, αλλά αυτά τα ETF επιτρέπουν να αποφύγει κάποιος τους μεγαλύτερους κινδύνους της ιδιοκτησίας του φυσικού εμπορεύματος: την προστασία του χρυσού και την ανάκτηση της πλήρους αγοραίας αξίας.

4. Δικαιώματα εξόρυξης

Ένας άλλος τρόπος για να επωφεληθεί κάποιος από την αύξηση των τιμών του χρυσού είναι η κατοχή μεριδίου τις επιχειρήσεις εξόρυξης που παράγουν χρυσό.

Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για τους επενδυτές, επειδή μπορούν να κερδίσουν με δύο τρόπους από τον χρυσό.

Πρώτον, εάν η τιμή του χρυσού αυξάνεται, τα κέρδη του εξορύκττη αυξάνονται επίσης.

Δεύτερον, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ρυθμό εξόρυξης με την πάροδο του χρόνου, παράγοντας διπλό κέρδος.

Κίνδυνοι: Η επένδυση σε δικαιώματα εξόρυξης απαιτεί καλή γνώση της επιχείρησης.

Υπάρχει αριθμός εξαιρετικά ριψοκίνδυνων επενδύσεων σε εξορύξεις χρυσού οπότε θέλει προσοχή η επιλογή ενός αξιόπιστου παίκτη.

Είναι ίσως καλύτερο να αποφύγει κάποιος τις μικρές επιχειρήσεις και αυτές που δεν έχουν ακόμη ορυχείο παραγωγής.

Τέλος, όπως σε όλες τις περιπτώσεις με την κατοχή δικαιωμάτων, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα.

5. ETF που κατέχουν δικαιώματα εξόρυξης

Αν δεν επιθυμεί κάποιος να επενδύσει σε μεμονωμένες εταιρείες χρυσού, τότε η αγορά ενός ETF θα μπορούσε να έχει νόημα.

Τα ETF της εξόρυξης χρυσού θα σας προσφέρουν το πλεονέκτημα της τοποθέτησης  στους μεγαλύτερους εξορύκτες χρυσού στην αγορά.

Δεδομένου ότι αυτά τα funds είναι διαφοροποιημένα σε ολόκληρο τον τομέα, δεν θα εγγράψει κάποιος σημαντική ζημία από την υποαπόδοση οποιουδήποτε μεμονωμένου ανθρακωρύχου.

Τα μεγαλύτερα funds σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν το VanEck Gold Miners ETF (GDX), το VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) και το iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).

Τα έξοδα για αυτά τα funds είναι 0,51 τοις εκατό και 0,39 τοις εκατό, αντίστοιχα, από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Συνδυμάζουν τα πλεονεκτήματα της κατοχής των δικαιωμάτων σε μεμονωμένες εταιρείες εξόρυξης με την ασφάλεια της διαφοροποίησης του porfolio.

Κίνδυνοι: Ενώ το διαφοροποιημένο ETF σας προστατεύει από οποιαδήποτε εταιρεία παρουσιάζει προβλήματα δεν θα σας προστατεύσει από μία εξέλιξη που επηρεάζει ολόκληρο τον κλάδο, όπως οι σταθερές χαμηλές τιμές χρυσού

Θέλει προσοχή η επιλογή του Fund

Ορισμένα funds έχουν διαμορφώσει ένα σύνολο απο μεγάλους παραγωγούς, ενώ άλλα έχουν junior miners, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο

[ΠΗΓΗ: https://www.bankingnews.gr/, 3/9/2023]