Οι προτάσεις των μεταλλευτικών για την επόμενη μέρα των εκλογών

Τη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Ο ΣΜΕ επισημαίνει προς όλα τα κόμματα εν όψει εκλογών πως πρόκειται για άμεση προτεραιότητα, προκειμένου ο εξορυκτικός κλάδος να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό ανάπτυξης στην πορεία για 15% του ΑΕΠ βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα.

Ο κλάδος, όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, έχει διαχρονικά επιτυχημένη διαδρομή συμβολής στην ανάπτυξη της χώρας. Έχει επιδείξει αντοχή στις αντίξοες συν θήκες της κρίσης χάρις στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, ενώ το διεθνές περιβάλλον ζήτησης ορυκτών πρώτων υλών ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξή του μιας και έχει καίριο ρόλο στη σταδιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Η ανάπτυξη της εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας, με βιώσιμο τρόπο, μπορεί να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις νέες απαιτήσεις. 

Σε αυτό, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία και η μεταλλουργία που αξιοποιεί ελληνικές πρώτες ύλες, αφού έχει ενεργή δραστηριότητα σε πάνω από το 10% των κρίσιμων πρώτων υλών και μετάλλων της Ε.Ε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος ζητά από τα κόμματα, μεταξύ άλλων, να:

  • Αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων.
  • Επικαιροποιηθεί η Εθνική Πολιτική για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) και το σχέδιο δράσεων υλοποίησής της.
  • Ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Χωροταξικού ΟΠΥ.
  • Υπάρξει αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε συντομότερο χρόνο.
  • Τροποποιηθεί ο Ν. 4512/2018.
  • Τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ο Ν. 4014/2011, ιδιαίτερα στα εξορυκτικά απόβλητα, στη λειτουργία των επιθεωρήσεων και στην αδειοδότηση εξορυκτικών έργων.
  • Αντιμετωπιστεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η αξιοποίηση για Ορυκτές Πρώτες Ύλες εντός περιοχών NATURA.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021, είχε πωλήσεις 1,7 δισ. (3,1% του ΑΕΠ). Παράγει 70 εκατ. τόνους εμπορεύσιμων προϊόντων ετησίως. Το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών του προέρχεται από εξαγωγές, αποτελεί κορυφαίο εργοδότη, ειδικά στην περιφέρεια, και μοχλό επενδύσεων σε καινοτομία, έρευνα και νέα έργα. Υποστηρίζει πάνω από 90.000 θέσεις εργασίας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 14/6/2023]