Οι δύο τελευταίοι διαγωνισμοί της ΛΑΡΚΟ

Δύο νέους διαγωνισμούς -τους τελευταίους πια- για τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ προετοιμάζει ο Ειδικός Διαχειριστής της νικελοβιομηχανίας.
Και οι δύο αυτοί διαγωνισμοί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους προκειμένου η βιομηχανία να περάσει στη διαχείριση της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ADHoldings.
Ο πρώτος διαγωνισμός θα αφορά στη διάθεση διάφορων υποπροϊόντων (βουνό σκόνης), τα οποία σύμφωνα με πηγές των εργαζομένων περιέχουν περί τους 35.000 τόνους νικελίου. Ο δεύτερος θα αφορά την παραχώρηση των μεταλλείων που διαθέτει η ΛΑΡΚΟ στη Βοιωτία.
Μέχρι σήμερα για τη λειτουργία της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ έχει δοθεί χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με συνολικά ποσά ύψους 58 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν καταβληθεί και αποζημιώσεις απόλυσης σε όσους εργαζόμενους αποχώρησαν ύψους 24 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα σύνολο 82 εκατ. ευρώ.
Η ειδική διαχείριση έχει λάβει παράταση ως τις 7 Φεβρουάριου 2024, διατηρώντας τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους της εταιρίας έως το τέλος του 2023.

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 5/5/2023]