Βιομηχανική παραγωγή: Αυξήθηκε 1,8% το α’ τρίμηνο η βιομηχανική παραγωγή

Οριακή μείωση κατά 0,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης αύξησης 8,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021. – Κατά 16,7% αυξημένος ο Δείκτης Ορυχείων – Λατομείων.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,8%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%.
Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάρτιο 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων.
Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Μαρτίου 2023
Ι. Σύγκριση Μαρτίου 2023 με Μάρτιο 2022
Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,2% τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 1. Από την μείωση:
  • Κατά 28,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
 2. Από την αύξηση:
  • Κατά 2,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 7,6% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού.
  • Κατά 16,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και μεταλλείων.
  ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022
  Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023 κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
 3. Από την αύξηση:
  • Κατά 13,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
  • Κατά 7,8% του Δείκτη Μεταποίησης.
 4. Από τη μείωση:
  • Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 19,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  IIΙ. Σύγκριση Μαρτίου 2023 με Φεβρουάριο 2023
  Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
 5. Από την μείωση:
  • Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 0,3% του Δείκτη Μεταποίησης.
 6. Από την αύξηση:
  • Κατά 0,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  • Κατά 2,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

[ΠΗΓΗ: https://www.onlarissa.gr/, από ot.gr, 11/5/2023]