Εξασφαλίζοντας την επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών για την ΕΕ

Το βιομηχανικό και ερευνητικό οικοσύστημα της Ευρώπης συνδράμουν την προσπάθεια της ΕΕ να διασφαλίσει την επάρκεια κρίσιμων πρώτων υλών.
Στις 16 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο νόμο για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα διαθέτει τις κρίσιμες πρώτες ύλες που χρειάζεται για την πράσινη και ψηφιακή της μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων στόχων για την εξόρυξη, τη επεξεργασία και την ανακύκλωση αυτών των πρώτων υλών στην ΕΕ.
«Η σημερινή πρωτοβουλία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ικανότητας μας να έχουμε πρόσβαση, να επεξεργαζόμαστε, να ανακυκλώνουμε και να εκμεταλλευόμαστε κρίσιμες πρώτες ύλες», δήλωσε ο επίτροπος εμπορίου Valdis Dombrovskis. «Στόχος μας είναι, έως το 2030, η δυναμικότητα όσον αφορά στην εγχώρια ζήτηση να φτάσει τουλάχιστον το 10% για τις δραστηριότητες εξόρυξης και ανάκτησης πρώτων υλών, τουλάχιστον το 40% για την επεξεργασία και τον εξεγευνισμό τους και τουλάχιστον το 15% για την ανακύκλωση τους».
Οι κρίσιμες πρώτες ύλες ((Critical Raw Materials, CRMs) είναι συγκεκριμένα ορυκτά και μέταλλα που θεωρούνται στρατηγικά σημαντικά για τις σύγχρονες οικονομίες. Πρώτες ύλες όπως ο βωξίτης, το βηρύλλιο και το κοβάλτιο, διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Ευρώπη αναπτύσσει περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες.
Η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών. Σύμφωνα με μια μελέτη για λογαριασμό της Eurometaux, που εκπροσωπεί τους παραγωγούς και τους ανακυκλωτές μη σιδηρούχων μετάλλων, η ΕΕ θα χρειαστεί 35 φορές περισσότερο λίθιο και πάνω από τρεις φορές περισσότερο κοβάλτιο μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες της.
Διασφάλιση παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού
Σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένες χώρες, γεγονός που την αφήνει ευάλωτη σε διακοπές τροφοδοσίας, ελλείψεις στην προσφορά και αυξήσεις τιμών. Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα κυριαρχεί στις βασικές αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών. Αυτό καθιστά την ΕΕ ευάλωτη σε πιθανά προβλήματα, όπως αυτά παρατηρήθηκαν πρόσφατα κατά την πτώση της κινεζικής παραγωγής μαγνησίου, η οποία οδήγησε σε ελλείψεις.
Για να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, η ΕΕ θα προσδιορίσει «στρατηγικά έργα» κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, εστιάζοντας στην εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση. Θα αυξήσει επίσης την παρακολούθηση και θα βελτιώσει το συντονισμό μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών για τις ορυκτές πρώτες ύλες στις χώρες της ΕΕ με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των αναγκών σε κρίσιμες πρώτες ύλες.
«Πρέπει να αποφύγουμε την εξάρτηση που αντιμετωπίσαμε με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», έχει δηλώσει ήδη από το 2022, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ανακοινώνοντας προγραμματισμένες στρατηγικές συνεργασίες της ΕΕ με τη Χιλή, το Μεξικό, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία. την Αυστραλία και την Ινδία.
Σύμφωνα με τον Chris Heron, διευθυντή επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Eurometaux, το κλειδί είναι η μελλοντική διασφάλιση της Ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας κρίσιμων πρώτων υλών, και κατά συνέπεια, η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στους Ευρωπαϊκούς στόχους λόγω πιθανών ελλείψεων.
«Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σχεδιαζόμενα εξορυκτικά έργα δε συμβαδίζουν με την ταχύτητα υλοποίησης των δράσεων για την ενεργειακή μετάβαση. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα ορισμένων από αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες το 2030 και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας σημείων συμφόρησης ή αυξήσεων τιμών», προειδοποίησε.

[ΠΗΓΗ: rawmathub.gr, 12/4/2023