Γεωθερμία, υπόγεια αποθήκευση ενέργειας και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο του στρατηγικού πλάνου της ΕΑΓΜΕ για το νέο ΕΣΠΑ

Το στρατηγικό της πλάνο για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 υπέβαλε προ ημερών η διοίκηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), στο οποίο αποτυπώνεται η επικέντρωσή της στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Το στρατηγικό πλάνο αποτελείται από τους άξονες της γεωενέργειας, των γεωκινδύνων, των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, του περιβάλλοντος και της ψηφιοποίησης και στο πλαίσιό του η ΕΑΓΜΕ προτείνει την υλοποίηση 6 έργων με συνολικό προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ, τα οποία θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό της χώρας για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τις προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η αξιοποίηση της γεωθερμίας – γεωνέργειας αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την ΕΑΓΜΕ, η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει σχετικές δράσεις έρευνας προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πλάνο της ΕΑΓΜΕ περιλαμβάνει δράσεις έρευνας με στόχο τον εντοπισμό νέων περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, αλλά και την εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ήδη υπαρχόντων γεωθερμικών πεδίων της χώρα.

H έμφαση στην ανάπτυξή της γεωθερμίας πηγάζει από την εκτίμηση της ΕΑΓΜΕ ότι μπορεί να συντελέσει καταλυτικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη διεύρυνση του ενεργειακού μίγματος, την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την προώθηση των ΑΠΕ.

Επίσης, ο σχεδιασμός της ΕΑΓΜΕ προβλέπει και δράσεις που αποσκοπούν στην αξιολόγηση περιοχών της ελληνικής επικράτειας με κατάλληλους χώρους για υπόγεια αποθήκευση ενέργειας. 

Οι δράσεις έρευνας ορυκτών πρώτων υλών για τη στήριξη της «πράσινης» ανάπτυξης και της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο της ΕΑΓΜΕ εδράζονται στην διαπίστωση ότι η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ικανότητας για βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας, με τη χώρα μας να παρουσιάζει δυνατότητες να κατοχυρώσει σημαντική παρουσία στην ολιγομελή λίστα των χωρών από τις οποίες εξορύσσονται τα περισσότερα ορυκτά που χρειάζονται για να επιτευχθεί αυτό.

Σε αυτή τη βάση, η ΕΑΓΜΕ υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενη αύξηση της προμήθειας των κρίσιμων πρώτων υλών από πρωτογενή και δευτερογενή αποθέματα της χώρας θα ελαττώσει την εξάρτηση της Ελλάδας -άρα και, συνακόλουθα, της ΕΕ- από τις εισαγωγές τους, αυξάνοντας έτσι και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας. 

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, της Γιάννας Παπαδημητρίου, 17/11/2022]