Πώς θα έρθει πράσινο φθηνό ρεύμα από την Αίγυπτο στην Ευρώπη

Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ωρίμανσης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο έγινε χθες, με τη συνάντηση του Αιγύπτιου προέδρου Abdel Fattah Al-Sisi με τον πρόεδρο του ομίλου Κοπελούζου Δημήτρη Κοπελούζο στην Αίγυπτο. 

Το έργο προβλέπεται να διασυνδέει τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας Αιγύπτου και Ευρώπης μέσω Ελλάδας για τη μεταφορά 100% πράσινης ενέργειας. Σημειώνεται ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για τη μεταφορά καθαρής – πράσινης ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο, προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της Αιγύπτου θα αυξηθεί σε 61.000 MW έως το 2035 από 5.800 MW που είναι εγκατεστημένα σήμερα. Η δυναμικότητα μεταφοράς του έργου θα είναι 3.000 MW καθαρής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ στην Αίγυπτο. 

Η διασύνδεση έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 3,569 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει: Την εγκατάσταση σταθμών μετατροπής πηγής τάσης 3.000 MW και στα δύο άκρα της ζεύξης κοντά στο ΚΥΤ WADI EL NATROON EHV στην Αίγυπτο και κοντά στα τερματικά ΚΥΤ (Αττική – Ελλάδα). Σήμερα προκρίνονται το ΚΥΤ Μεσογείων και το ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου προκειμένου να αποφευχθεί η τοπική συμφόρηση. Ο τύπος μετατροπέα είναι πηγής τάσης (VSC). Το υποβρύχιο καλώδιο προβλέπεται να είναι τύπου εξέλασης (μόνωση XLPE) συνθετικής θωράκισης, τάσης ±500kV και αγωγού αλουμινίου (Al). Όσον αφορά στα μήκη της διασύνδεσης, αυτή θα περιλαμβάνει εναέρια γραμμή μήκους 500 χλμ. μεταξύ του σταθμού Μετατροπής WADI EL NATROON και του EL SALLUM και μέχρι την ακτή υπόγειο καλώδιο μήκους 10 χλμ. Η νέα εναλλακτική διαδρομή μεταξύ του EL SALLUM και της Κερατέας έχει μήκος 921 χλμ. και η διαδρομή EL SALLUM Ν. Μάκρης μήκος 954 χλμ. Τέλος, το μήκος των υπόγειων καλωδίων στην Αττική είναι 18,7 χλμ. και 29,8 χλμ., αντίστοιχα. Το μέγιστο θαλάσσιο βάθος που θα φτάνει το καλώδιο είναι τα 2,712 μέτρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου (TYNDP 2022) του ENTSO – E, οδηγώντας στην υποψηφιότητα για την 6η λίστα PCI, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο που θέτει ο κανονισμός 347/2013 για διασυνοριακό αντίκτυπο, με ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ε.Ε. κατά 700 MW.

Όσον αφορά τέλος, στον χρόνο κατασκευής του έργου, αυτό υπολογίζεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 2,5 ετών. 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 2/9/2022]