‘Αλμα κατά 38,9% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Αύξηση κατά 22,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων σε ετήσια βάση

Άλμα κατά 38,9% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο 2022, έναντι ανόδου 25,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μηνιαία βάση ο γενικός δείκτης μειώθηκε κατά 1,3%, ενώ ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 38,0%, έναντι αύξησης 6,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσια βάση

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2021 Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 38,9% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Αύξηση κατά 39,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων.
 • Αύξηση κατά 22,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Αύξηση κατά 39,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Αύξηση κατά 38,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Εγχώρια αγορά

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 39,3% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

 • Αύξηση κατά 39,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.
 • Αύξηση κατά 19,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Εξωτερική αγορά

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 38,1% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Αύξηση κατά 38,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών μετάλλων, βιομηχανίας τροφίμων.
 • Αύξηση κατά 24,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Αύξηση κατά 44,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
 • Αύξηση κατά 26,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

Μηνιαία βάση

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,3% τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, προήλθε:

 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
 • Μείωση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 • Μείωση κατά 1,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
 1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 • Μείωση κατά 3,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Αύξηση κατά 2,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

[ΠΗΓΗ: https://economico.gr/, 20/9/2022]