Λατομεία, μεταλλεία και τουρισμός

Τα λατομεία και τα σπήλαια είναι τα πρώτα βιομηχανικά μνημεία και τα δεύτερα μνημεία της φύσης. Αμφότερα προσφέρονται για τουρισμό εναλλακτικό. Τα παλαιότερα μεταλλεία είναι και αυτά βιομηχανικά μνημεία που προσφέρονται για να γίνουν θεματικά πάρκα. 

Υπάρχουν πολλές περιοχές με εγκαταλελειμμένα τέτοια εργοστάσια. Το εργοστάσιο π.χ. της ΔΕΗ στο Ζέφυρο της Ρόδου αναμένει ακόμα την εκμετάλλευσή του. Είναι χαρακτηριστικό βιομηχανικό οικοδόμημα αρχιτεκτονικής τέχνης.

Οι εγκαταλελειμμένες περιοχές λατομείων είναι τόποι που υπάρχουν ενδείξεις του κοινωνικού και ιστορικού ενδιαφέρον τος. Για το λόγο αυτό προτείνεται μια διαδικασία αξιολόγησης της ελκυστικότητας του τοπίου των εγκαταλελειμμένων λατομείων. Κύριο κριτήριο ελκυστικότητας ενός προορισμού είναι η ιστορική σημασία που παρέχεται στην τοποθεσία του δυνητικού ενδιαφέροντος. Η περιγραφή των μνημείων και ο συσχετισμός με την ιστορία είναι η αρχή της μελέτης. Από εκεί και πέρα επιβάλλεται μελέτη επισκεψιμότητας, προσβασιμότητας, στατική και τοπογραφική μελέτη. Στη συνέχεια χρειάζεται «μάρκετινγκ πλάν».

Με την ανάλυση των επιπρόσθετων ανωτέρω κριτηρίων και τη σύγκρισή τους με δεδομένα άλλων περιοχών μπορεί να γίνει αξιολόγηση.

Υπάρχουν λατομεία από τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία που υπόκειται σε ορισμένες μορφές περιβαλλοντικής προστασίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματα της, υποδηλώνουν ότι ο κύριος δείκτης της ελκυστικότητας των λατομείων είναι η μοναδικότητά τους, η αισθητική τους έκφραση, το ενδιαφέρον και η περιέργεια που δημιουργούν, γεγονός που επιτρέπει τον σχηματισμό τεσσάρων ομάδων ταξινόμησης για ελκυστικότητα: πολύ ελκυστικά, ελκυστικά, μη ελκυστικά λατομεία. Η έρευνα που διεξήχθη δείχνει επίσης ότι τα ιδιαίτερα ελκυστικά λατομεία μπορούν να κερδίσουν μεγαλύτερο αριθμό τουριστών και την ανάπτυξη πεζοπορίας, ποδηλασίας, ιππασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξειδικευμένο τουρισμό (αναρρίχηση ή καταδύσεις) δημιουργώντας επιπλέον πλευρικά αξιοθέατα. Επιπλέον, λόγω της μοναδικότητάς τους και της διαφοροποίησης της μορφής τους, τα εγκαταλελειμμένα λατομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινή κοινωνική εκπαίδευση, ως διδακτική θέση στα προγράμματα τουριστικών ταξιδιών, μαθήματα επιστήμης και οικολογικής παιδείας.

[ΠΗΓΗ: ΡΟΔΙΑΚΗ, του Δημήτρη Προκοπίου, 3/7/2022]