Στο ECOFIΝ το ελληνικό πακέτο των μέτρων στήριξης

Τα προγράμματα σταθερότητας των κρατών-μελών που κατατέθηκαν στις αρχές Μαΐου, θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του ECOFIN της Παρασκευής,  με ειδικό κεφάλαιο το ύψος, την αποτελεσματικότητα και το χρονοδιάγραμμα απαγκίστρωσης των μέτρων στήριξης από το 2020,  έως και το 2022.

Οι υπουργοί Οικονομικών των “27” εκτός από το μέλλον, δηλαδή την πορεία εγκρίσεων των εθνικών προτάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εξετάσουν και το πρόσφατο παρελθόν: Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος στήριξε την οικονομία του κατά τους μήνες της πανδημίας.

Σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα φαίνεται να προηγείται, έχοντας προγραμματίσει μέτρα στήριξης 40,7 δισ. ευρώ, τα οποία εκτείνονται μέχρι και το 2022. Από αυτά έχουν υλοποιηθεί ήδη μέτρα 32,6 δισ., έχουν προγραμματιστεί άλλα 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου και άλλα 3,6 δισ. ευρώ για το 2022. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,  τα μέτρα στήριξης ύψους 40,7 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από 40,7 δισ. ευρώ κρατικούς πόρους .

Σήμερα το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει τα ταμειακά διαθέσιμα στα 36,1 δισ. ευρώ έναντι 36,6 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο του 2020 λίγο πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Στο μεταξύ όμως εκπονήθηκαν μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνολικού προϋπολογισμού 40,7 δισ. ευρώ. Ένα ποσό το οποίο είναι ακριβώς ίσο με το ποσό που έχει αντλήσει το υπουργείο Oικονομικών από δημόσιο δανεισμό, κοινοτικές πρωτοβουλίες, άλλες διαχειριστικές πράξεις και τις πέντε δόσεις από τα κέρδη των ομολόγων που διακρατούν η ΕΚΤ και οι άλλες Κεντρικές τράπεζες. Κατά διαστήματα χρησιμοποιήθηκε και ένα μέρος των τραπεζικών διαθεσίμων των φορέων της γενικής Κυβέρνησης,  για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες. 

Οι πηγές χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης

Πιο αναλυτικά, οι πηγές χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης από τον Μάρτιο του 2020 είναι:

Ο δανεισμός από τις αγορές. Από τον Ιούλιο του 2019,  το ελληνικό δημόσιο έχει δανειστεί μέσω ομολόγων το συνολικό ποσό των 27,5 δισ. ευρώ,  με επιτόκια που μειώνονταν από έκδοση σε έκδοση,  ανεξαρτήτως της διάρκειας των τίτλων που δημοπρατούνταν . 

Ο δανεισμός από έντοκα. Μέσω εντόκων γραμματίων, η Ελλάδα άντλησε κεφάλαια συνολικού ύψους 4,1 δισ. ευρώ.  Ο δανεισμός με έντοκα γραμμάτια γίνεται με αρνητικά επιτόκια από τις αρχές του 2020,  παρά το ξέσπασμα της πανδημίας που μεσολάβησε.

Η κοινοτική πρωτοβουλία SURE. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε συνολικά 5,2 δισ. ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία SURE που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2020 με στόχο να στηριχθεί η απασχόληση μέσα στην κρίση που δημιούργησε ο κορονοϊός.

Τα ANFA και SNP’s. Μέσα από 5 επιτυχημένες αξιολογήσεις (οι δύο κατά τη διάρκεια της πανδημίας) που συνδέονταν με δόση από τα κέρδη των ομολόγων που διακρατούν η ΕΚΤ και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες, το υπουργείο οικονομικών συγκέντρωσε το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ. 

Ενεργή διαχείριση χρέους. Μέσω διαχειριστικών πράξεων του χρέους (αγορά ακριβών ομολόγων και έκδοση νέων με χαμηλότερο επιτόκιο) αντλήθηκαν άλλα 2 δις ευρώ,  από εμπορικές τράπεζες. 

Ένα σημαντικό μέρος από τα ρευστά διαθέσιμα του δημοσίου,  είναι τα τραπεζικά υπόλοιπα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα ποσό ύψους 14,9 δισ. Από αυτά, το δημόσιο δανείζεται μέσω συμφωνιών επαναγοράς,  (repo) διάρκειας 15 ημέρων και μόνο αν δεν προλαβαίνει να καλύψει έγκαιρα από κάποια άλλη πηγή κάποια δαπάνη του είτε αυτή αφορά την πανδημία είτε όχι.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 15/6/2021]