Κομισιόν: Εισηγείται πρόστιμο άνω των 35 εκατ. ευρώ για τη ΛΑΡΚΟ

Την Πέμπτη η υπόθεση στο ευρωδικαστήριο

Την ερχόμενη Πέμπτη θα εξεταστεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) η τελευταία προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ελλάδας, η οποία λόγω της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης του ευρωπαϊκού δικαίου στην υπόθεση της ΛΑΡΚΟ ζητά από το ευρωδικαστήριο να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο αλλά και την επιβολή ενός κατ΄ αποκοπή ποσού.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά να επιβληθεί στη χώρα μας τόσο χρηματική ποινή ύψους 26.697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017, όσο και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος του οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3.709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση του ΔΕΕ.

Υπολογίζοντας τα ποσά έως σήμερα (δίχως να υπολογίζεται το πολύμηνο διάστημα που χρειάζεται συνήθως το ΔΕΕ για να βγάλει τις αποφάσεις του) η χρηματική ποινή ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ ενώ το κατ αποκοπή ποσό τα 5,5 εκατ. ευρώ.

Από το 2014 η απόφαση της Κομισιόν

Η Επιτροπή ήδη από το 2014 είχε εκδώσει απόφαση με την οποία διαπίστωνε τον παράνομο και ασύμβατο χαρακτήρα με τους κανόνες της Ένωσης της κρατικής ενίσχυσης που χορήγησε η Ελλάδα στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ, ύψους περίπου 136 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση το κεφαλαίου της εταιρείας το 2009.

Η Ελλάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης έως τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή, να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό το σκοπό.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το κράτος μέλος δε τήρησε τις υποχρεώσεις του (υπόθεση C-481/16). Έναν χρόνο μετά, στις 9 Νοεμβρίου 2017, το ΔΕΕ, με απόφασή του, έκρινε ότι η Ελλάδα, μην έχοντας λάβει, εντός των προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής, και μην έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης.

Απορρίφθηκε αίτημα ακύρωσης της απόφασης

Τον Ιούνιο του 2014, η ΛΑΡΚΟ είχε ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ (Τ-423/14) ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2014. Ωστόσο, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

Με την απόφαση της 26ης Μαρτίου 2020, στην υπόθεση C-244/18 P ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, το ΔΕΕ αναίρεσε το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ στην υπόθεση Τ-423/14 που αφορά την «εγγύηση 2008» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη ΛΑΡΚΟ. Κατά τα λοιπά, απέρριψε την αναίρεση της ΛΑΡΚΟ και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του ΓΔΕΕ (T-423/14 RENV).

[ΠΗΓΗ: https://www.worldenergynews.gr/, 28/6/2021]