ΤτΕ : Διασώθηκαν τα εισοδήματα το 2020

Αύξηση κατά 1,1% στα εισοδήματα των μισθωτών προβλέπει για το 2021 η Τράπεζα της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι και το 2020,  παρά τα περιοριστικά μέτρα για πολλούς βασικούς κλάδους της οικονομίας,  τα εισοδήματα μειώθηκαν οριακά κατά 0,9%, λόγω των μέτρων στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Στο σχετικό ειδικό τομέα,  η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ σημειώνει ότι η πανδημία επέδρασε αρνητικά στην απασχόληση και διέκοψε την τάση για αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας που έφτασε το 3,2% το 2019. Ωστόσο,  τα μέτρα στήριξης της οικονομίας,  διέσωσαν τις αμοιβές οι οποίες μειώθηκαν οριακά κατά 0, 9%,  σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, προκύπτει κυρίως λόγω της μικρής μείωσης των απασχολούμενων, αλλά και των μέτρων αναπλήρωσης των εισοδημάτων,  όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ,  αλλά και το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία,  δεν κάλυψαν στο σύνολο της της απώλειας εισοδήματος για όλους τους εργαζόμενους.

Η ΤτΕ προβλέπει ότι για το 2021, το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να αυξηθεί συγκρατημένα,  κατά 1,1% αντανακλώντας τη μικρή άνοδο τόσο της μισθωτής απασχόλησης όσο και των αμοιβών ανά μισθωτό.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί,  ότι μια παράμετρος της σχεδόν στασιμότητας των εισοδημάτων,  για τον προηγούμενο χρόνο,  είναι και ότι η πανδημία και τη μεγάλη ύφεση που προκάλεσε είχε ως αποτέλεσμα το “πάγωμα” της συζήτησης για την αύξηση του κατώτερου μισθού για το 2020. 

Η κατανομή των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για το 2020, παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη,  σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Αυτά δείχνουν ότι το ποσοστό των χαμηλόμισθων (δηλαδή εκείνων με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές κάτω των 800 ευρώ) διατηρήθηκε σταθερό στο επίπεδο του 2019 (48%). Ειδικότερα, το 20% των εργαζομένων αμειβόταν κάτω των 500 ευρώ (2019: 20,5%),  το 3,1% αμειβόταν μεταξύ 500 και 600 ευρώ (2019: 3,3%),  ενώ το 24,9% αμειβόταν μεταξύ 600 και 800 ευρώ (2019: 24,2%).

Στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, δηλ. του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  η δαπάνη για αμοιβές αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 0,9%, τους πρώτους εννέα μήνες του 2020.

Μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας το 2021 

Σύμφωνα με την έκθεση,  η σημαντική πτώση της παραγωγικότητας το 2020 μετά από μια στασιμότητα το 2019,  οδήγησε σε άνοδο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος με ετήσιο ρυθμό 7, 6% αύξηση που είναι πολύ μεγαλύτερη από ό, τι το 2019 όταν τον κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είχε αυξηθεί κατά 0, 4%.

Το 2021 η ΤτΕ προβλέπει ότι λόγω της αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας προβλέπεται να ανακάμψει,  η παραγωγικότητα η οποία αναμένεται να εμφανίσει αξιόλογη άνοδο,  κατά 3,8% η οποία με την σειρά της θα συντελέσει και σε υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά 3,2%. 

Τέλος,  στον επιχειρηματικό τομέα, η δαπάνη για αμοιβές μειώθηκε το 2020 με ετήσιο ρυθμό 1,9% τους πρώτους εννέα μήνες του 2020,  σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων της ΕΛΣΤΑΤ,  έχοντας επηρεαστεί εν μέρει από την πλήρη ή μερική διακοπή της δραστηριότητας κατά διαστήματα ή κατά περιοχές αλλά και -προς την αντίθετη κατεύθυνση- από τα αντισταθμιστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν,  όπως προαναφέρθηκε.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 8/4/2021]