Χρήστος Μπαλάσκας: Η επόμενη ημέρα των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα είναι καλύτερη για όλους

«Στηρίζουμε τον τόπο που μας φιλοξενεί, με κοινωνικές επενδύσεις άνω των 24 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων βραβευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για τα παιδιά αλλά και ουσιαστική συνεισφορά τον ένα χρόνο της πανδημίας».

Ερώτηση: Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει περάσει από πολλές αναταράξεις και σήμερα φαίνεται ότι αυτό αλλάζει. Τι αλλάζει όμως ουσιαστικά για τους ανθρώπους των κοινωνιών της ΒΑ Χαλκιδικής με τη νέα επενδυτική συμφωνία;

Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε στο ότι η πορεία αυτής της επένδυσης, κάθε άλλο παρά ομαλή και προβλέψιμη μπορεί να χαρακτηριστεί. Η νέα επενδυτική συμφωνία ήταν απαραίτητη για να τεθεί ένα εθνικής σημασίας έργο εκ νέου σε στέρεες βάσεις ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής. Η αλλαγή σελίδας για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας είναι πλέον γεγονός και συνοδεύεται από ένα στιβαρό επενδυτικό σχέδιο που θα κινητοποιήσει εκτεταμένες επενδύσεις και παράλληλα τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές διεθνώς για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο συνολικός αντίκτυπος της επένδυσης προβλέπει 2 δισ. πρόσθετες επενδύσεις, την υποστήριξη 5.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, αυξημένα έσοδα για το Δημόσιο και ένα εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων στο δήμο Αριστοτέλη ύψους 70 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η επόμενη ημέρα των Μεταλλείων Κασσάνδρας που ανοίγεται πλέον μπροστά μας θα είναι καλύτερη για όλους.

Ερώτηση: Η εξόρυξη κουβαλάει το στίγμα μίας έντονα παρεμβατικής βιομηχανικής δραστηριότητας παρότι είναι γνωστό ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία του πλανήτη προς την πράσινη ανάπτυξη. Ποια είναι η δική σας φιλοσοφία και με ποιες ενέργειες αντισταθμίζετε αυτή την αντίληψη;

Σήμερα, η περιοχή της Χαλκιδικής φιλοξενεί παγκοσμίου κλάσης κοιτάσματα χρυσού, αργύρου, χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου που δύνανται να καταστήσουν τη χώρα μας ως μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς. Η φιλοσοφία μας, που υπαγορεύεται από την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, είναι να αναπτύξουμε ασφαλείς και αποδοτικές παραγωγικές μονάδες σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο 

νέο επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζουμε τη στρατηγική μας για εκτενείς επενδύσεις και κορυφαίες τεχνολογίες που μειώνουν ακόμα περισσότερο το συνολικό αποτύπωμα του έργου. Ξεχωρίζουν η εφαρμογή της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης στις Σκουριές ως βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων ύψους 130 εκατ. ευρώ. Πλέον, έχουμε μπροστά μας ένα έργο συνολικά αναβαθμισμένο σε κάθε παράμετρο και με σημαντικά οφέλη για όλες τις πλευρές. Μια τέτοια συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στην εμπιστοσύνη που δείχνει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας και τη συμβολή της στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι έχει συμβάλλει στον αρνητισμό απέναντι στην επένδυση που συναντάμε σε ένα μικρό βαθμό ακόμα και σήμερα κυρίως στη Β. Ελλάδα, και πώς σκοπεύετε να το αλλάξετε αυτό;

Ιστορικά η επένδυση έχει γίνει αντικείμενο πολιτικοποίησης σε πολλαπλά επίπεδα, που παράλληλα έδωσε έδαφος σε φωνές να αναδείξουν, χωρίς υπόσταση και στοιχεία, «ψεύτικες αλήθειες» παρουσιάζοντας μονομερή, ακόμα και ψευδή στοιχεία για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δυστυχώς, το φαινόμενο των fake news κυριαρχεί στις μέρες μας, ωστόσο ήδη φαίνεται ότι ο κόσμος διακρίνει τη νέα πραγματικότητα.

Σήμερα, προχωράμε μπροστά με προσεκτικό βηματισμό και σχεδιασμό, και έχοντας ως βάση τη διαφάνεια, τη συστηματική ενημέρωση και την ανοιχτή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Το κυριότερο μέλημά μας και το στοίχημα που βάζουμε ως εταιρεία και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, είναι να χτίσουμε και να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη με τους εταίρους μας, αναδεικνύοντας την αλήθεια και την προοπτική που δημιουργεί η επένδυση για να γίνει ο ορυκτός πλούτος της Χαλκιδικής, πηγή ευημερίας για όλους.

Ερώτηση: Ποια είναι τα 3 πράγματα που δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους κατοίκους της ΒΑ Χαλκιδικής και σας κάνουν υπερήφανο;

Θα ξεκινήσω από το ανθρώπινο δυναμικό, την κινητήριο δύναμή μας, που απαρτίζεται από δεκάδες επιστήμονες και εργαζόμενους με βαθιά τεχνογνωσία. Η μακρά μεταλλευτική ιστορία της περιοχής σε συνδυασμό με τις πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες πρωτοπόρες στη μεταλλευτική βιομηχανία, όπως ο Καναδάς, αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ανθρώπων μας. Καταφέρνουμε να διατηρούμε ένα παραγωγικό δυναμικό και μία δραστηριότητα με συνεχές ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον, που δίνει κίνητρο στους νέους να παραμείνουν και να αξιοποιηθούν στον τόπο τους.

Παράλληλα, αποτελούμε τον κύριο οικονομικό πνεύμονα της περιοχής έχοντας ήδη επενδύσει ι δισ. δολάρια, ενώ διατηρούμε σήμερα ι.6οο θέσεις εργασίας που εξαλείφουν την ανεργία στην περιοχή. Στηρίζουμε τον τόπο που μας φιλοξενεί, με κοινωνικές επενδύσεις άνω των 24 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων βραβευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για τα παιδιά αλλά και ουσιαστική συνεισφορά τον ένα χρόνο της πανδημίας.

Τέλος, απαλλάσσουμε την περιοχή από περιβαλλοντικά «βάρη» δεκαετιών ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, και συνεχίζουμε να θωρακίζουμε τη δραστηριότητά μας με τεχνολογίες αιχμής.

[ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 11/04/2021]