Όλα τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Μέτρα τριών “ταχυτήτων” για την στήριξη των επιχειρήσεων, ενεργοποιεί το υπουργείο οικονομικών με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε χθες στην Βουλή, αρχίζοντας να ξεδιπλώνει το σχέδιο για την μετάβαση από την κρίση, στην μετά τον κορονοϊό εποχή 

Βραχυπρόθεσμα, το νομοσχέδιο εκτός από την παράταση των ενοικίων και της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων, θεσμοθετεί και το πάγιο αίτημα για νέες παρατάσεις στις επιταγές και μάλιστα για δύο περιόδους ειδικότερα προβλέπεται παράταση 75 ημερών για την εξόφληση όσων από αυτές που λήγουν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου ( 28/2) Παράλληλα προβλέπει παράταση άλλες 45 μέρες και για τις επιταγές που έληξαν από 18/11 /2020 έως και 31/12/2020

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι δεν καταχωρούνται στον “Τειρεσία”, εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στην ρύθμιση εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και οι πληττόμενες με μείωση άνω του 40% του τζίρου τους ,για τον τέταρτο τρίμηνο του 2020 και νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να θεωρούνται πληττόμενες.

Η ενίσχυση μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών 

Μεσοπρόθεσμα το υπουργείο οικονομικών εκκινεί την διαδικασία για ένα νέο “εργαλείο” για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία. Πρόκειται για την ενίσχυση των μην καλυπτόμενων παγίων δαπανών των επιχειρήσεων ( ως πάγιες δαπάνες θεωρούνται την μισθοδοσία τα ενοίκια τον μακροπρόθεσμο δανεισμό τις ασφαλιστικές εισφορές κτλ ). Ο κανονισμός προβλέπει ανώτερο ποσοστό ενίσχυσης 90% για τις μικρές και 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 άτομα, ενώ το μεγαλύτερο ποσό με το οποίο μπορεί να ενισχυθεί μια επιχείρηση μπορεί να φτάσει τα 3 εκ ευρώ. Η ψήφιση του πλαισίου μαζί με το νομοσχέδιο, θα συμπληρωθεί με στοιχεία ότι ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης, αλλά και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα εντάσσονται οι επιχειρήσεις, σε αυτή την μορφή των ενισχύσεων. ¨Όλα αυτά, συζητούνται αυτό ήδη μεταξύ του υπουργείου οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού ( DG COM). Η εκτίμηση του υπουργείο οικονομικών είναι ότι το συγκεκριμένο εργαλείο θα είναι λειτουργικό, στον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. 

Μακροπρόθεσμα μέτρα 

Με το χθεσινό νομοσχέδιο, και με μια σχεδόν τυπική ρύθμιση ,ξεκινά στην ουσία η υλοποίηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως γνωστόν τα έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο καλύπτονται στο 100% των δαπανών τους από κοινοτικούς πόρους. Προϋπόθεση γι αυτό ήταν ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουν από το Φεβρουάριο όταν θα ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός υλοποίησης του Ταμείου. Με δεδομένη την Βούληση του ΥΠΟΙΚ να ξεκινήσει άμεσα τα έργα, θα έπρεπε να βρει ένα τρόπο χρηματοδότησης. Ο τρόπος αυτός είναι να τα εντάξει στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και στην συνέχεια όταν τα έργα περάσουν στο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Τότε το ΥΠΟΙΚ θα συμπληρώσει την ” απώλεια” του Εθνικού ΠΔΕ με κοινοτικούς πόρους.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 27/1/2021]