“Δημόκριτος”: Έργο για την επαναχρησιμοποίηση νερού στη βιομηχανία

Ο “Δημόκριτος” συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό έργο intelWATT που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποδοτικών και έξυπνων τεχνολογιών για τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας και την ανάκτηση υλικών αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε βιομηχανική κλίμακα θα πραγματοποιηθεί μέσω τριών πιλοτικών μονάδων, οι οποίες θα συνδυάζουν καινοτόμες διεργασίες μεμβράνης, τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων, καθώς και προηγμένων συστημάτων ελέγχου, που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης. Οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα αξιολογηθούν σε τρεις αντιπροσωπευτικούς βιομηχανικούς κλάδους που κάνουν εντατική χρήση νερού στην παραγωγική τους διαδικασία και συγκεκριμένα: την παραγωγή θερμοηλεκτρικής ενέργειας, τα μεταλλεία και την επιμετάλλωση πλαστικών μερών.

Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο Μεμβρανών & Υλικών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον δρα Ανδρέα Σαπαλίδη.

[ΠΗΓΗ: https://csrindex.gr/, της Σοφίας Εμμανουήλ, 7/1/2021]