Πώς θα γίνουν πράξη οι 16 επενδύσεις ύψους 3,5 δισ. στις λιγνιτικές περιοχές

Από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπεται να υποκαταστήσουν την εξάρτηση που παρουσιάζει σήμερα η οικονομία της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης από το λιγνίτη. Σημειώνεται ότι το masterplan αποτελεί τη βάση για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης 2021 – 2027 που θα υποβληθεί στην ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου ΕΣΠΑ. Τα συγκεκριμένα κίνητρα που θα ισχύσουν για τις επενδύσεις στις δύο περιοχές θα θεσμοθετηθούν με νέο νόμο αμέσως μόλις εγκριθούν από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως κρατικές ενισχύσεις. 

Σημειώνεται το βασικό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων στις δύο περιοχές θα είναι οι εξαιρετικά υψηλές ενισχύσεις, που προβλέπεται να φτάσουν το 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίες και 80% για τις μικρές (για τις περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Τρίπολης) ενώ για τις λοιπές περιοχές της Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης οι ενισχύσεις θα κυμαίνονται αντίστοιχα στο 40%,50% και 60%. 

Ως προς τις πηγές χρηματοδότησης στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το InvestEU αλλά και η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, καθώς και οι υπόλοιπες εγχώριες και ευρωπαϊκές πηγές. 

Ως προς τις επενδύσεις του masterplan αυτές είναι για τη Δ. Μακεδονία 

 • Η ΔΕΗ έχει ήδη υπό κατασκευή 230MW, σε επένδυση ύψους ~€133Μ 
 • Τα ΕΛΠΕ έχουν υπό κατασκευή 204MW, σε επένδυση ύψους ~€130Μ 
 • Η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για 1.7GW επιπλέον που βρίσκονται υπό ανάπτυξη 
 • Από τον Απρίλιο 2020 η Solaris Bus & Coach έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επένδυση ~€1B σε μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ΑΠΕ 
 • Το White Dragon project που επιχειρεί επενδύσεις €2.5B σε ηλεκτρολύτες 1.5GW και εκτιμά 5Κ άμεσες θέσεις εργασίας. Το έργο αυτό σχεδιάζεται από 4 χώρες, μία εκ των οποίων και η Ελλάδα. Ανταγωνίζεται για χρηματοδότηση άλλα 7 έργα στο πλαίσιο του Hydrogen Europe 
 • Επιπλέον και σε συνάρτηση με την αύξηση της παραγόμενης ισχύος, η Eunice φέρεται να ενδιαφέρεται για επένδυση €280Μ για μονάδα αποθήκευσης ενέργειας 250MW. 
 • Επένδυση στο πεδίο της ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας με τομείς εξειδίκευσης την ηλεκτροκίνηση, το υδρογόνο και τα εναλλακτικά καύσιμα
 • Δημιουργία πάρκου ηλεκτροκίνησης. Για το πάρκο υπάρχει ενδιαφέρον από πανεθνικό όμιλο για την κατασκευή εργοστασίου μπαταριών συνολικής επένδυσης 200 εκατ. ευρώ που θα μπορούσε να δημιουργήσει έως 600 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία. 
 • Το βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης θα μπορούσε να προσελκύσει μονάδες κατασκευής πρώτων υλών ή φορτιστών για τους αυτοκινητοδρόμους. Ήδη υπάρχει εκπεφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για εργοστάσιο παραγωγής μερών ή ανταλλακτικών αυτοκινήτων με ενδιαφέρον από διεθνή εταιρεία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Ανάπτυξη έξυπνων αγροτικών μονάδων παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας (π.χ. υδροπονία) και πολλαπλό εκπεφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, υπάρχει ενδιαφέρον από διεθνή εταιρία στον κλάδο των τροφίμων για υδροπονία. Η επένδυση εκτιμάται σε 100 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να δημιουργήσει έως 400 άμεσες θέσεις εργασίας στη λειτουργία
 • Δημιουργία οικοσυστήματος οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από ηγετική εταιρία στην οινοποιία για επένδυση ύψους ~€3M και ~20 θέσεις εργασίας σε καταλύματα και χώρους εστίασης. Το ενδιαφέρον συνδυάζει επενδύσεις σε μονάδα ανακύκλωσης υπολειμμάτων και μονάδα παλαίωσης για επιπλέον ~€3.6M και ~20 θέσεις εργασίας. Το συγκεκριμένο ενδιαφέρον μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο και για τις υπόλοιπες εταιρίες που ασχολούνται με την οινοποιία στην περιοχή, ούτως ώστε να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. 
 • Δημιουργία υπερσύγχρονης κλινικής αποκατάστασης, με στόχο την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη Μακεδονία. 

Για τη Μεγαλόπολη αντίστοιχα έχουν προταθεί οι εξής επενδύσεις:

 • Η ΔΕΗ έχει ήδη υπό κατασκευή 50MW και ενδιαφέρεται για ~0.5GW επιπλέον που βρίσκονται υπό ανάπτυξη 
 • Σχεδιάζεται να δημιουργηθεί πρότυπη βιομηχανία φαρμάκων, με στόχο την επανεκκίνηση της βαριάς βιομηχανίας στην Πελοπόννησο. Υπάρχει προχωρημένο ενδιαφέρον από φαρμοκοβιομηχανία για επένδυση ύψους ~€90M που θα μπορούσε να δημιουργήσει έως ~400 άμεσες θέσεις κατά τη λειτουργία. 
 • Ανάπτυξη μονάδων ευφυούς κτηνοτροφίας και ζωοτροφών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δυναμικότητας της περιοχής. 
 • Πρωτότυπο θεματικό πάρκο περιπέτειας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης με ενδιαφέρον από διεθνή εταιρία ψυχαγωγίας. 

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 8/12/2020]