Η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών

Η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών και η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Raw Materials Incubator Greece βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 2ου Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας «Young Raw Materials Professionals v2», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τις Πρώτες Ύλες (EIT Raw Materials) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες (EIT Raw Materials Hub – Regional Center Greece), στις 21 και 22 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της Mantis Business Innovation.

Είκοσι νέοι επιστήμονες, εκ των οποίων οι μισοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ιδιωτικούς, δημόσιους ή ερευνητικούς φορείς και οι άλλοι μισοί είναι προπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές –μεταξύ τους Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί, Γεωλόγοι, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Χημικοί Μηχανικοί κ.ά.– είχαν τη δυνατότητα στη διάρκεια του διημέρου να συζητήσουν για τις προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σταθερά δυναμικό κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της αγοράς.

Το Εργαστήριο, που διοργανώθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έδωσε την ευκαιρία «να φέρουμε πιο κοντά τη νεανική επιχειρηματικότητα με τον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών», όπως τόνισε στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη των εργασιών του Εργαστηρίου, ο κ. Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες.

«Στοιχεία-κλειδιά αυτού του Εργαστηρίου είναι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Είναι ένα ειδικό εργαλείο επιχειρηματικότητας», όπως επεσήμανε η κα Ασημίνα Κατσιάπη, Project Manager του Περιφερειακού Κέντρου Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επένδυσε πάνω σε αυτό, ιδρύοντας το 2008 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί, να αντεπεξέρχεται στον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση αειφόρο ανάπτυξη. Το ΕΙΤ RawMaterials, μία από τις Κοινότητες Καινοτομίας του ΕΙΤ, έχει ώς όραμα να καταστήσει τις ΟΠΥ στρατηγική δύναμη για την Ευρώπη. Με αυτόν τον στόχο, λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με την κεντρική ιδέα του ΕΙΤ που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα μέσα από νέα μοντέλα ανάπτυξης, στηρίζει τους νέους επαγγελματίες σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ προάγει την αναζήτηση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την εισαγωγή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων μίλησε ο κ. Χρήστος Νικολούδης, Ιδρυτής και CEO της Mantis Business Innovation και μέλος του νεοσύστατου Raw Materials Incubator Greece. Ο κ. Νικολούδης παρουσίασε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, παρουσίασε χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και μοντέλα αξιολόγησης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων προϊόντων.

Από την πλευρά του o Δρ. Δημήτρης Γερογιάννης, Cto της Mantis Business Innovation και μέλος του Raw Materials Incubator Greece, ανέλυσε τη μεθοδολογία Business Model Canvas στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στη συνέχεια, σε σχετικό workshop.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την παρουσίαση του επιτυχημένου παραδείγματος της Μονόλιθος ΕΠΕ από τον ιδρυτή και Ceo της εταιρείας κ. Ιάκωβο Γιακουμή και από τα στελέχη Δρ. Κωνσταντίνο Σακκά, Head of Business Development, και Δρ. Στυλιανό Σπαθαριώτη, Jr. Business Development Manager. Η Μονόλιθος είναι μία γνήσια καινοτόμος μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, με συνεχώς ανοδική πορεία τόσο στο βασικό πεδίο δραστηριότητάς της, που είναι τα συστήματα καταλυτών οχημάτων, όσο και στις διεργασίες ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Εργαστηρίου, παρουσιάστηκε η ανάλυση των τεχνολογικών προκλήσεων στον τομέα των Ορυκτών Πόρων και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω του EIT Raw Materials, από τον κ. Αντώνη Πολίτη, Business Development Manager. Ο κ. Πολίτης υπογράμμισε τη δυναμική του κλάδου των ΟΠΥ και το πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που στοιχειοθετεί το EIT Raw Materials, με πραγματικά αποτελέσματα: Από το 2016 ο πυλώνας Acceleration έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη περισσότερων από 108 νέων start-up, όπως και πλέον των 20 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ επενδύθηκαν 44 εκατ. ευρώ σε πιλοτικές υποδομές σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των ΟΠΥ.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Νικολούδης, της Mantis, έκανε μία τεχνοοικονομική ανάλυση για τα νέα προϊόντα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέλου, κοστολόγησης επένδυσης και ειδικών οικονομικών δεικτών, μεταξύ άλλων. Το Εργαστήριο έκλεισε με εκπαιδευτικό workshop και ανοιχτή συζήτηση.

[ΠΗΓΗ: https://www.epixeiro.gr/, 2/11/2020]