Καθίζηση της οικονομίας από τις αρνητικές επιδράσεις της μείωσης των εξαγωγών

Ανάλυση επικαιρότητας του ΚΕΠΕ για τις επιπτώσεις του Covid-19 – Τα δυο σενάρια που «βλέπει» το ΚΕΠΕ 

Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του COVID-19 στην ελληνική οικονομία, προκύπτει ότι, στη βάση των υποθέσεων των σεναρίων του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόνομη ζήτηση, εκτιμάται μείωση του ΑΕΠ κατά 5,67% και 7,16%, της απασχόλησης κατά 5,32% και 7,20%, και των συνολικών εισαγωγών κατά 10,40% και 15,53%, αντίστοιχα.

Αυτό αναφέρει η έβδομη ανάλυση επικαιρότητας για τις επιπτώσεις της πανδημίας από το ΚΕΠΕ. Όπως σημειώνεται:

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τις προηγούμενες αναλύσεις μας, όπου είχαμε επικεντρωθεί στις επιδράσεις της μείωσης των τουριστικών εισπράξεων και της αύξησης των κρατικών δαπανών, στις οποίες αναδείξαμε τις δυνατότητες περιορισμού του εύρους της ύφεσης.

Αυτό οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία (tourism ratio) είναι αντίστοιχη των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, και όχι πολλαπλάσια, όπως κατά καιρούς γίνεται λόγος από διάφορες εκτιμήσεις.

Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθίζησης της οικονομίας αναμένεται να προκληθεί από τις αρνητικές επιδράσεις της μείωσης των εξαγωγών, και κυρίως από τους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ οι επιπτώσεις στην εσωτερική ζήτηση αφορούν κυρίως τον τομέα των κατασκευών.

Όσον αφορά το εύρος της μείωσης του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις μας είναι πιο κοντά στις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, που κάνει λόγο για μια ύφεση της τάξης του 5%, ενώ σχετικά με την μείωση της απασχόλησης και την αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών τόσο το υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να τα υποεκτιμούν.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σεναρίων για τις κρατικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές δύνανται να οδηγήσουν και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις συνολικές εισαγωγές ανά τομέα (εμπόρευμα), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας απαιτεί προγραμματισμό και στοχευμένες κλαδικές πολιτικές.

Δύο σενάρια

Αναλυτικά το ΚΕΠΕ αναφέρει δύο σενάρια:

Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020 (έστω Σενάριο 1) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,782 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 6,422 δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 14,918 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7,16%
  • Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 7,20%
  • Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 15,53%

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν σε «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (25,6%), «Κατασκευές» (20,9%) και «Υπηρεσίες Διαμονής και Εστίασης» (17,6%). Οι σημαντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (19,8%), «Κατασκευές» (19,1%) και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (11,6%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (18,8%) , «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά και Οπτικά Προϊόντα» (10,1%) και «Άλλος Εξοπλισμός Μεταφορών» (9,2%).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών (έστω Σενάριο 2) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 0,364 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,985 δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 13,384 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,67%
  • Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 5,32%
  • Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 10,40%.

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν στις «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (29,1%), «Υπηρεσίες Διαμονής και εστίασης» (19,8%) και «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (12,7%), οι σημαντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (23,4%), «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (13,9%) και «Κατασκευές» (5,7%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (23,8%), «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (10,7%) και «Τρόφιμα» (7,2%).

 

[ΠΗΓΗ: https://www.newsbeast.gr/, 10/6/2020]