Τα μεταλλεία Κίρκης δεν χαρακτηρίζονται ούτε ως νεώτερο μνημείο, ούτε ως ιστορικός τόπος

Με τα του κορωνοϊού και με τα θέματα στον Έβρο, η είδηση πέρασε στα «ψιλά» των ΜΜΕ. 

Δεν χαρακτηρίζονται ούτε ως νεώτερο μνημείο, ούτε ως ιστορικός τόπος τα μεταλλεία Κίρκης, όπως διεκδικούσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για την εκπόνηση μελετών που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της περιοχής

Τον  μη χαρακτηρισμό του κτιριακού συγκροτήματος των μεταλλείων της Κίρκης ως νεώτερου μνημείου και ιστορικού τόπου αποφάσισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με απόφαση που υπέγραψε στις 18 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΥΠΠΟ, «αποφασίζουμε τον μη χαρακτηρισμό:

  1. ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος των μεταλλείων της Κίρκης και των συνοδευτικών του κτηρίων με τον εξοπλισμό τους, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κίρκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου διότι το ανωτέρω συγκρότημα δεν διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά από ιστορική, μορφολογική, αρχιτεκτονική, τεχνική, κοινωνική και οικονομική άποψη, ώστε να πληροί τις αυξημένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο6, παράγραφος 1 γ που ορίζει ο Νόμος 3028/2002 για τον χαρακτηρισμό του ως νεώτερου μνημείου.
  2. ως ιστορικού τόπου, της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων, εντός της οποίας χωροθετούνται οι στοές εξόρυξης του μεταλλεύματος και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος με τα συνοδευτικά κτίρια, στο Δημοτικό  Διαμέρισμα Κίρκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Έβρου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, για τους προαναφερόμενους λόγους».

Υπενθυμίζουμε πως σε σύσκεψη που έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου στο Δήμο Αλεξανδρούπολη, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, αποφασίστηκε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διεκδίκηση της έκτασης των μεταλλείων  από τα συναρμόδια υπουργεία, τη σύνταξη μελετών αξιοποίησής τους, τον χαρακτηρισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού του κτιριακού συγκροτήματος των μεταλλείων ως νεώτερο μνημείο και της ευρύτερης περιοχής ως ιστορικό τόπο, τη δημιουργία συνεργατικού σχήματος με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και την πραγματοποίηση δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών και των συλλόγων.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως με απόφαση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου, τον Απρίλιο του 2019, αποφασίστηκε να διατεθεί το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

Η δράση αποκατάστασης περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

  • Επικαιροποίηση των μελετών με ταυτόχρονο έλεγχο, εντοπισμό και καταγραφή της ρύπανσης των εδαφών, ιζημάτων ρέματος, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και κατά δεύτερον των σωρών των αποβλήτων.
  • Αποκατάσταση των λεκανών απόθεσης τελμάτων.
  • Διαμόρφωση ελεγχόμενου χώρου απόθεσης.
  • Διαχείριση των σωρών των εξορυκτικών αποβλήτων.
  • Διαχείριση των διαφυγών των τελμάτων και των ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνη.
  • Μερική εκτροπή της κοίτης του ρέματος Κιρκάλων (εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με την επικαιροποίηση των μελετών).
  • Αποκατάσταση της περιοχής στο μεταλλείο Αγίου Φιλίππου.

Για την ώρα, έχει προχωρήσει η σύσταση επιτροπών και έχουν γίνει ορισμένες προκαταρκτικές ενέργειες για την εκπόνηση  μελετών προκειμένου, κάποια στιγμή, να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης. Ωστόσο, πρόκειται για μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία και θα χρειαστεί να περάσουν χρόνια για να ολοκληρωθεί η παρέμβαση, που είναι μείζονος σημασίας για το περιβάλλον και το οικοσύστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης συνολικά.

[ΠΗΓΗ: https://www.gnomionline.gr/, της Κικής Ηπειρώτου 20/3/2020]