Πλήγμα 33% στην ελληνική οικονομία- εφιαλτικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ

Έκθεση του ΟΟΣΑ, που αφορά πρόχειρες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των μέτρων κατά του κοροναϊού στην οικονομία, αναφέρει ότι η χώρα μας αναμένεται να δεχθεί μείωση 35% επί του ΑΕΠ!

Μάλιστα, η Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη επίπτωση από τις 47 χώρες, που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Γενικά, οι αναλυτές του ΟΟΣΑ εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-09.

Επισημαίνουν ότι σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά το ακριβές μέγεθος των επιπτώσεων, αλλά είναι σαφές ότι τα μέτρα κατά του κοροναϊού συνεπάγονται απότομη συρρίκνωση του επιπέδου της παραγωγής, των δαπανών των νοικοκυριών, των εταιρικών επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου.

Βέβαια, οι επιπτώσεις είναι σε άμεση συνάρτηση με το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Π.χ. κάθε μήνας ισχύος των μέτρων μεταφράζεται σε μείωση του επιπέδου της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες!

Υπάρχουν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών σε ορισμένους τομείς, με το κλείσιμο της μεταποιητικής βιομηχανίας να έχει σημαντική σημασία στη Γερμανία και η μείωση των τουριστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής να είναι σχετικά σημαντική στην Ιταλία.

Πολλές χώρες, στις οποίες ο τουρισμός είναι σχετικά σημαντικός θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστούν σοβαρότερα από τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις. Στο άλλο άκρο, οι χώρες με σχετικά μεγάλο γεωργικό και μεταλλευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πετρελαίου, ενδέχεται να έχουν μικρότερες αρχικές επιπτώσεις από μέτρα περιορισμού, παρόλο που θα πληγούν στη συνέχεια από τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης βασικών προϊόντων.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια και το μέγεθος των μέτρων περιορισμού και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ακόμη και όταν αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα, η έκταση της ανάκαμψης της παραγωγής θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που έχουν ληφθεί για την υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της ύφεσης και στο βαθμό, που θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη.

 

[ΠΗΓΗ: https://virus.com.gr/, του Αιμίλιου Νεγκή, 5/4/2020]