Ελληνικός Χρυσός: Συνεχίζοντας με υπευθυνότητα μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων

Η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί και αναπτύσσει με υπευθυνότητα ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 1.600 εργαζόμενους, σε μια επένδυση που ήδη ξεπερνά το 1 δισ δολάρια. Η δραστηριότητά της αποτελεί τη συνέχεια μιας μεταλλευτικής ιστορίας 25 αιώνων που πλέον εξελίσσεται σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη βορειοανατολική Χαλκιδική εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη και περιλαμβάνουν τα ενεργά μεταλλεία Ολυμπιάδας και Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, τα οποία βρίσκονται σε φάση παραγωγής, καθώς και το έργο των Σκουριών.
Η εταιρεία λειτουργεί βάσει των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης διεθνώς, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν την Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγούς χρυσού και χαλκού διεθνώς.


ΕΝΙΖΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει στη συνολική αναβάθμιση και ενίσχυση των προοπτικών της ΒΑ Χαλκιδικής. Σε επίπεδο απασχόλησης δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία με 9 στους 1 0 εργαζομένους να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη, ενώ ενεργή είναι η στήριξη στους εγχώριους και ιδίως τοπικούς προμηθευτές, κτίζοντας έτσι μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον επενδύσεις σε υποδομές και στήριξη δράσεων κοινής ωφελείας για τον τουρισμό, την παιδεία, την κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα, τον πολιτισμού και τον αθλητισμό, δημιουργούν απαραίτητες παράλληλες οικονομίες και τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να εξακολουθήσει να ευημερεί ακόμα και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για την Ελληνικός Χρυσός η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνώνυμη με τον σεβασμό προς το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Η υπεύθυνη πολιτική της για το περιβάλλον βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ξεδιπλώνεται μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε λίγα μεταλλεία παγκοσμίως, όπως:

 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
 • Παράλληλη Αποκατάσταση
 • Βέλτιστες Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η Ελληνικός Χρυσός σχεδίασε και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, του θορύβου, της σεισμικότητας και του οικοσυστήματος, σε 400 σημεία ελέγχου, ενώ είναι προσβάσιμο από όλους μέσω ειδικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό των έργων της εταιρείας είναι η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης, δηλαδή η επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση αμέσως μετά το τέλος κάθε μεταλλευτικής εργασίας. Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή υπάρχει συστηματική μέριμνα για την αποκατάσταση και εξυγίανση της γης από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας προκειμένου το φυσικό τοπίο να παραδοθεί άρτιο στην τοπική κοινωνία όταν η μεταλλευτική αξιοποίηση ολοκληρωθεί.

Για το σκοπό αυτό η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει ένα φυτώριο έκτασης 150.000 τ μ σε μία περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης τελμάτων, καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

Στην Ολυμπιάδα έχουν ήδη απομακρυνθεί 3 εκ τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα (περίοδος 1960-1995), ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

Στο Στρατώνι, η αποκατάσταση της περιοχής Καρακόλι αποτελεί πλέον case study στις σπουδές περιβάλλοντος, αφού αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του. 

Χάρη στα πρότυπα αυτά έργα το τοπίο αναβαθμίστηκε, αναπτύχθηκε νέα βλάστηση και προστατεύτηκε το τοπικό οικοσύστημα.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως:

 • Ξηρή απόθεση για ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση μεταλλευτικών καταλοίπων με σημαντική εξοικονόμηση νερού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 40%
 • Λιθογόμωση με επαναχρησιμοποίηση υλικών στο μεταλλείο
 • Διαχείριση υδάτων με ανακύκλωση νερού

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΑΡΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Επένδυση επιπλέον 2 δις.
 • Δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας.
 • Ενίσχυση κρατικών εσόδων κατά €2.5 δις.
 • Καταβολή €2 δις. σε μισθούς.
 • Εξαγωγές ύψους €1 1 6 δις.
 • Πληρωμές €3.6 δισ σε Έλληνες εργολάβους και προμηθευτές.
 • Επενδύσεις €80 εκ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.

 

[ΠΗΓΗ: FORTUNE, 3/1/2020]