Ελληνικός Χρυσός: Έτσι κερδίζεται το στοίχημα της περιεκτικής ανάπτυξης

Περιεκτική ανάπτυξη ή αλλιώς inclusive growth, αυτό είναι το βασικό στοίχημα που καλείται να κερδίσει η Ελλάδα προκειμένου η ανάπτυξη να μην είναι επιλεκτική, αποσπασματική και να αποδίδει κοινωνικό μέρισμα. Τέτοιες επενδύσεις είναι δύσκολες, απαιτούν ολιστική προσέγγιση, σχέσεις και εξαρτήσεις με τις τοπικές κοινωνίες, ελεγχόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προστιθέμενη αξία.

Τέτοιες προοπτικές δημιουργούν επενδύσεις όπως αυτή της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Β.Α Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο τα πολύ μεγάλα κεφάλαια, που θα επενδυθούν, αλλά ο αντίκτυπος που θα έχουν στην τοπική κοινωνία και στην περιβάλλον. Βέβαια, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το after effect της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας τέτοιας επένδυσης στην εθνική οικονομία, στο προφίλ της Ελλάδας στο εξωτερικό και στους δείκτες αειφορίας, επενδυτικού κλίματος και περιβάλλοντος.

Συνεπώς, η επένδυση αξιολογείται σε αυτούς τους άξονες, όπου αναζητείται η μεγαλύτερη δυνατή συνδυαστική απόδοση, έτσι ώστε να δημιουργούνται συνθήκες ισορροπίας, κοινωνικής ειρήνης και αποδοτικότητας για τον επενδυτή. Ο μεσομακροχρόνιος ορίζοντας της επένδυσης, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ικανοποιητική προβλεψιμότητα των συνθηκών αγοράς για τα παραγόμενα προϊόντα, αποτελούν δύο βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν στην εταιρία να προσεγγίσει το θέμα με νηφαλιότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Μέχρι σήμερα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ξεπερνά τα $1 δισ. έχοντας αποφέρει

  • €360 εκατ. έσοδα στο ελληνικό κράτος,
  • €620 εκατ. από εξαγωγές,
  • €225 εκατ. σε μισθούς και επιδόματα, και
  • €800 εκατ. προς Έλληνες Προμηθευτές

Επίσης, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός δίνει ήδη πνοή ανάπτυξης, έχοντας μέχρι σήμερα αποδώσει €130εκ. σε τοπικούς εργολάβους για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών.

Σε πλήρη της ανάπτυξη, η επένδυση αναμένεται να απορροφήσει

  • κεφάλαια που υπερβαίνουν τα  $2 δισ.,
  • να δημιουργήσει 5.000 θέσεις εργασίας
  • 2,5 δισ. ευρώ έσοδα για το ελληνικό κράτος και
  • να ενισχύσει την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με έργα και πρωτοβουλίες ύψους € 80 εκατ.

Σήμερα, η εταιρία απασχολεί 1.600 εργαζόμενους, στα ενεργά μεταλλεία Ολμπιάδας και Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, καθώς και στο έργο των Σκουριών. Στατιστικά, 9 στους 10 προέρχονται από το Δήμο Αριστοτέλη. Εφόσον τεθούν όλα τα εργοτάξια και οι δραστηριότητες σε λειτουργία προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων να ανέλθει στους 5.000.

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένες τις μακρόχρονες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων με τους επενδυτές σε τέτοια έργα, θεωρείται σχεδόν σίγουρη η περαιτέρω συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην ευημερία της περιοχής, τόσο ενεργητικά, όσο και παθητικά, στο πλαίσιο της διασφάλισης της σταθερότητας.

Σημείωση: Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το αναπτυξιακό πρότυπο της Σουηδίας είναι βασισμένο στην μεταλλευτική δραστηριότητα. Η Σουηδία είναι ιστορικά και διαχρονικά η χώρα με την πλέον βαριά μεταλλευτική δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κοιτάσματα και τα μεταλλεία της τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης και καθολικής αποδοχής. Το υψηλό βιοτικό επίπεδο, η ισχυρή οικονομία και ο σταθερά ανερχόμενος ρυθμός ανάπτυξης οφείλουν πολλά στη μεταλλευτική βιομηχανία. Και όλα αυτά σε ένα παραγωγικό πλαίσιο που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και σέβεται το περιβάλλον. Στην περιοχή λειτουργούν διανομαρχιακές και διαπεριφερειακές δομές που υποστηρίζουν την δημιουργία υποδομών και την προσέλκυση επενδύσεων με επίκεντρο την μεταλλευτική δραστηριότητα. Επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικά κέντρα, όπως μεταλλευτικά γυμνάσια, ειδικά στην κατάρτιση μεταλλωρύχων και χειριστών εξοπλισμού μεταλλείων, καθώς και τοπικές σχολές μηχανικών μεταλλείων και μεταλλουργών  Πρωτοβουλίες και δράσεις που δεν αποτελούν απαραίτητα μόνο θέμα αναπτυξιακής βιωσιμότητας αλλά είναι κυρίως δείγματα εργασιακής κουλτούρας και ιστορικού πολιτισμού σε μια περιοχή με κυρίαρχη μεταλλευτική παρουσία.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.crisismonitor.gr/, 18/12/2019]