Ώρα δύσκολων αποφάσεων για τη ΛΑΡΚΟ

Το δικαστήριο ζητάει την καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού περίπου 3.709 ευρώ ημερησίως (αναδρομικά από τις 9/11/2017) έως τη συμμόρφωση με ελάχιστο ποσό το 1,3 εκατ. και ημερήσια χρηματική ποινή 26.697 ευρώ από σήμερα έως ότου η Ελλάδα θα θέσει τέρμα στην παράβαση.

Πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα βρίσκεται πλέον η ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. μετά την παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του δικαστηρίου του 2017 για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ύψους 135,8 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα ενώπιον δύσκολων αποφάσεων εάν επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της ιστορικής μεταλλευτικής εταιρείας, καθώς κατά την προηγούμενη πενταετία καμία σοβαρή λύση δεν δρομολογήθηκε. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η ΛΑΡΚΟ να βαρύνεται όχι μόνο με το χρέος των 135,8 εκατ. των ενισχύσεων, αλλά και με οφειλές άνω των 300 εκατ. προς τη ΔΕΗ. Με δεδομένο ότι παράγει λειτουργικές ζημίες, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, απειλείται με ξαφνικό θάνατο.

«Μόνη λύση που μπορεί να περπατήσει, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή ο οποίος όμως δεν θα θεωρηθεί καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της ΛΑΡΚΟ, αφού διαφορετικά δεν θα εμφανιστεί ουδείς σοβαρός επενδυτής και το τίμημα που θα καταβάλει να πιστωθεί υπέρ των χρεών της ΛΑΡΚΟ προς το Δημόσιο», εξηγούν νομικές πηγές στην «Κ».

Τέτοια λύση μπορεί να είναι η εκκαθάριση εν λειτουργία κατά το μοντέλο που είχε συμφωνηθεί το 2014 με την DG Comp ή άλλη λύση μέσω του πτωχευτικού δικαίου, όπως ειδική διαχείριση (αλλά κατόπιν συμφωνίας με τις ευρωπαϊκές αρχές, για να αποφευχθεί η κληροδότηση του συνόλου των βαρών), σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Ομως, είναι άγνωστο εάν η συμφωνία του 2014 θα γίνει εκ νέου δεκτή.

Η κατάσταση ήταν γνωστή, αλλά επιδεινώθηκε χθες Τετάρτη μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε καταδικάσει τη χώρα για μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με την οποία απαιτήθηκε να ανακτηθεί ποσό 135,8 εκατ. ενισχύσεων. Ηταν Μάρτιος του 2014 όταν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι διάφορα δημόσια μέτρα (υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών εγγυήσεων) υπέρ της ΛΑΡΚΟ παρείχαν στην εταιρεία αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Τότε ζήτησε την ανάκτηση της αποκαλούμενης ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους. Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης απόφαση στην οποία προέβαινε στη διαπίστωση ότι το σχέδιο που πρότεινε τότε η Ελλάδα για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ (εκκαθάριση εν λειτουργία) θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση.

Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ καθώς η κυβέρνηση Σαμαρά οδηγήθηκε σε εκλογές και η κυβέρνηση Τσίπρα ουδέποτε προχώρησε σε εφαρμογή της. Τον Νοέμβριο του 2017, το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για μη ανάκτηση των ενισχύσεων και τον Ιανουάριο του 2019 απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Τώρα προχώρησε στην παραπομπή με την οποία ζητάει καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού περίπου 3.709 ευρώ ημερησίως (αναδρομικά από τις 9/11/2017) έως τη συμμόρφωση με ελάχιστο ποσό το 1,3 εκατ. και ημερήσια χρηματική ποινή 26.697 ευρώ από σήμερα έως ότου η Ελλάδα θα θέσει τέρμα στην παράβαση. Υπενθυμίζεται πως το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή ακύρωσης της ΛΑΡΚΟ, αλλά εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης της εταιρείας, επί της οποίας πάντως ο γενικός εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψή της.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.kathimerini.gr/, του Ηλία Μπέλλου, 28/11/2019]