Πιο κοντά η ώρα μηδέν για τη ΛΑΡΚΟ

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης, υπό τη μορφή εγγυήσεων ύψους 136 εκατ. ευρώ, αναμένει η βιομηχανία νικελίου Λάρκο. Στόχος είναι η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, στην αίτηση αναίρεσης για την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση, να αφήσει κάποιο περιθώριο ώστε να προχωρήσει το σχέδιο για την αποκρατικοποίηση, που όπως έχει δείξει η μέχρι στιγμής πορεία της Λάρκο, αποτελεί και τη μοναδική ευκαιρία για διάσωση της βιομηχανίας. 

Μια τέτοια εξέλιξη, πάντως, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, μετά και την πρόταση του γενικού εισαγγελέα Henrik Saugmandsgaard η οποία γνωστοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. 

Συνοπτικά η υπόθεση έχει ως εξής για την ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ που ιδρύθηκε το 1989, ως νέα επιχειρηματική οντότητα, κατόπιν της εκκαθάρισης της Ελληνικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής ΑΕ:

Το Μάρτιο του 2013 η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2008-2011, όπως αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, βάσει των κανόνων της ΕΕ με αποτέλεσμα στις 27 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης προσέδωσαν στη Λάρκο αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Η Επιτροπή απεφάνθη ότι η Λάρκο θα πρέπει να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 136 εκατ. ευρώ εντόκως. 

Στις  9 Νοεμβρίου 2017, το Ευρωδικαστήριο διαπίστωσε παράβαση της Ελλάδας για τη μη εκτέλεση της  απόφασης της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2014 η Λάρκο ζήτησε την ακύρωση της πρώτης απόφασης της Επιτροπής, προσφυγή που απερρίφθη το Φεβρουάριο του 2018. Η Λάρκο επανήλθε και ζήτησε την αναίρεση της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου και την αναπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο για νέα εκδίκαση. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, τα μέτρα του 2008 δεν παρείχαν πλεονέκτημα προς την ίδια ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι έχει γίνει εσφαλμένη ερμηνεία από το δικαστήριο.

Ωστόσο ο γενικός εισαγγελέας με την πρότασή του την περασμένη εβδομάδα υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν ορθές, προτείνοντας στο Δικαστήριο να απορρίψει εν μέρει την αναίρεση της ΛΑΡΚΟ και να επιβεβαιώσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ως προς τα  σημεία που ανέλυσε τις προτάσεις του.

Στερεύει η κλεψύδρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες, έγιναν επαφές στις Βρυξέλλες μεταξύ της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, και για το θέμα της Λάρκο. 

Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι είναι έτοιμη να αναλάβει δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής για εφαρμογή και υλοποίηση του παλαιότερου σχεδίου για εκκαθάριση εν λειτουργία της Λάρκο, με παράλληλη διπλή χωριστή πώληση των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας (εργοστάσιο και εγκαταστάσεις του Αγίου Ιωάννη) αλλά και των παγίων που εκμεταλλεύεται με παραχώρηση του δημοσίου (μεταλλεία). 

Πλέον με τη διαφαινόμενη νέα αρνητική δικαστική εξέλιξη, αυξάνεται η πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Επιτροπή για το μέλλον της Λάρκο.  

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 28/10/2019]