Eldorado Gold: Έλαβε τις άδειες για Σκουριές και Ολυμπιάδα

Τις άδειες για την εξασφάλιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο των Σκουριών, όπως και για το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα εξασφάλισε η Eldorado Gold από το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο καναδικός όμιλος.

Στις Σκουριές, οι άδειες επιτρέπουν την εγκατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το οποίο θα αποπερατωθεί, ενώ θα τοποθετηθούν επιπρόσθετες εγκαταστάσεις. Όπως σημείωσε το Capital.gr σήμερα, οι άδειες αυτές, θα επιτρέψουν στην εταιρεία να προχωρήσει, μέσα στον μήνα, στην υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση της οικοδομικής άδειας που απαιτείται για την αποπεράτωση του εργοστασίου εμπλουτισμού. Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην Eldorado να συνεχίσει τις κατασκευαστικές εργασίες που ανέστειλε το 2017, συμπεριλαμβανομένου της αποπεράτωσης του κτίσματος εντός του οποίου θα βρίσκεται προστατευμένος ο εξοπλισμός. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις εργασίες που αποσκοπούν στην προστασία του εξοπλισμού της εταιρείας τοποθετούνται σε 5 εκατ. δολάρια.

Στην Ολυμπιάδα, η άδεια επιτρέπει την εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου υποσταθμού ρεύματος, όπως και την υλοποίηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, που αποτελούν τμήμα των ετήσιων, προγραμματισμένων εργασιών της Eldorado.

Η Eldorado σημειώνει στην ανακοίνωση της ότι συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση για να πετύχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρη επανεκκίνηση των εργασιών στις Σκουριές.

Αυτές περιλαμβάνουν – όπως αναφέρει – ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και εγγυήσεις που παρέχουν την κατάλληλη προστασία για τον άμεσο ξένο επενδυτή και την επίλυση των διαφωνιών καθώς και τη ρυθμιστική έγκριση για τις επόμενες άδειες και τεχνικές μελέτες.

Επισημαίνει ταυτόχρονα ότι το υπουργείο και η εταιρεία συνεργάζονται σε ένα αμοιβαία αποδεκτό σχέδιο για την κατασκευή ασφαλών, μοντέρνων και διεθνώς ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβανόμενης της έγκρισης για την εφαρμογή της μεθόδου της απόθεσης ξηρών τελμάτων (dry stack tailings) στις Σκουριές. Αυτή η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία θα μειώσει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά περίπου 40% και θα μειώσει την κατανάλωση νερού στο έργο.

Ο George Burns, πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την παραλαβή των πολυαναμενόμενων αδειών που θα μας επιτρέψουν να προστατέψουμε την επένδυση μας. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα η συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα με την ελληνική κυβέρνηση και προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. Πιστεύουμε ότι το έργο στις Σκουριές προσφέρει σημαντική αξία στους επενδυτές μας παρέχοντας οφέλη για τις τοπικές κοινότητες και την ελληνική οικονομία, ενώ συμμορφώνεται με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα”.

Οι άδειες

Οι άδειες που χορήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια αφορούν: 

  • -την ενσωμάτωση της με αριθμό ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/173890/857/24-3-2016 εγκεκριμένης οικονομοτεχνικής μελέτης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” και της αντίστοιχης στατικής μελέτης, ως παραρτημάτων στην με αριθμό Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10-2-2012 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” του έργου “Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”.
  • -την επικαιροποίηση και έγκριση Συμπληρωματικού Τεύχους της τεχνικής μελέτης του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας” του έργου “Μεταλλευτικές -Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”, της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και
  • -την τροποποίηση της με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13-5-2013 άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της “Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών”, του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” του έργου “Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας” στη περιοχή της Δ.Ε Μεγάλης Παναγίας, του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr, 3/9/2019]