Ολιγωρία των ελεγκτικών αρχών “πίσω” από την κατολίσθηση του λιγνιτωρυχείου Αμύνταιου διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη

«Τα φαινόμενα εδαφικών διαρρήξεων που είχαν προηγηθεί, ουδέποτε αξιολογήθηκαν και δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση των υπηρεσιών και της ΔΕΗ»

Τη διαχρονική ολιγωρία ή ακόμη και την αδράνεια των αδειοδοτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών διαχρονικά, αναδεικνύει ως μείζον πρόβλημα η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου.

Σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η ανεξάρτητη Αρχή την Παρασκευή (15/02) για την κατολίσθηση, η οποία συνέβη τον Ιούνιο του 2017, αυτό είχε ως συνέπεια αποτέλεσμα την έλλειψη ελέγχων της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της προόδου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, που οδήγησε σε αδυναμία πρόβλεψης των επιπτώσεων του έργου.

«Διαπιστώθηκε ότι χρόνια πριν την κατολίσθηση είχαν εμφανιστεί φαινόμενα εδαφικών διαρρήξεων στην περιοχή, που ουδέποτε αξιολογήθηκαν, ενώ ουδεμία έγκαιρη κινητοποίηση υπήρξε από τις υπηρεσίες και την επιχείρηση ακόμα και όταν εντάθηκαν τα φαινόμενα στις αρχές του 2017. Ουσιαστική κινητοποίησή τους προέκυψε μόνο μετά τον πολλαπλασιασμό των ρωγματώσεων λίγες ημέρες πριν την κατολίσθηση καθώς και μετά από αυτήν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην περίληψη του πορίσματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε τις επιπτώσεις της κατολίσθησης στο περιβάλλον, τα μέτρα πρόληψης που όφειλαν να έχουν ληφθεί, καθώς και τις συνθήκες εκμετάλλευσης μετά το συμβάν.

Η Αρχή μετά από έγγραφό της, σειρά συσκέψεων στη Φλώρινα και στην Αθήνα αλλά και με επίσκεψη – αυτοψία στο Αμύνταιο, έλαβε επαρκή ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και γνώση των δύο πορισμάτων, που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία της ∆ΕΗ και του ΥΠΕΝ αντίστοιχα, σχετικά με τα αίτια της κατολίσθησης.

Στο πόρισμα που συνέταξε η Αρχή, συμπεραίνεται επίσης ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες μετεγκατάστασης του οικισμού Αναργύρων, η οποία και συνεχίζεται.

Έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού

Παράλληλα, επισημαίνεται πως σε δραστηριότητες, όπως στο ορυχείο Αμυνταίου, απαιτείται η έκδοση πολλών διακριτών διοικητικών πράξεων, όπως η ΑΕΠΟ, η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, η παραχώρηση της έκτασης, οι απαλλοτριώσεις, η μετεγκατάσταση του οικισμού, που καθεμία προϋποθέτει την πρότερη έγκριση κάποιας άλλης.

«Επομένως, υφίσταται ένας αδιάσπαστος ουσιαστικός δεσμός μεταξύ περισσότερων πράξεων τόσο από την άποψη της χρονικής αλληλουχίας όσο και από την άποψη της νομικής συνέχειας, αφού κάθε προηγούμενη εκδίδεται για να καταλήγει στην επόμενη. Συνεπώς, στο πλέγμα αυτό των διοικητικών πράξεων που αλληλοσυνδέονται, απαιτείται έγκαιρη συνεννόηση και συντονισμός των υπηρεσιών, που εν προκειμένω δεν επιτεύχθηκε εγκαίρως», υπογραμμίζεται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τη θεσμοθέτηση χρονικής δέσμευσης αναφορικά με τη διατήρηση ισχύος των υφιστάμενων ΑΕΠΟ μετά τη λήξη τους, καθώς και την αξιολόγηση των ευρημάτων των Πορισμάτων (ΥΠΕΝ & ∆ΕΗ) και την ενσωμάτωσή τους στην οριστική ΑΕΠΟ, βάσει της οποίας θα γίνουν και οι τελικές απαλλοτριώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές πεδίο εξορύξεων, λαμβάνοντας υπόψη και την ίδρυση και ανάπτυξη των οικισμών πλησίον του ορυχείου. Παράλληλα συστήνει τον επιτόπιο έλεγχο από την αδειοδοτούσα αρχή πριν από την έκδοση της άδειας, την επαρκή στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και τη δημιουργία ενιαίου αρχείου για ανάλογα έργα, ώστε να μην παρατηρούνται αποκλίσεις στα στοιχεία των έργων της χώρας, το οποίο να χρησιμοποιείται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

«Η Αρχή αναμένει την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο πόρισμά της», καταλήγει.

[ΠΗΓΗ: http://worldenergynews.gr, 18/2/2019]