το νέο “σχέδιο επίθεσης”

url
Η κα Μαρία Καδόγλου στο The Press Project, έναν από τους αγαπημένους antigold ιστότοπους του «κινήματος», αναλύει εκτενώς με 3.000 λέξεις (!) την απόφαση επιστροφή στην «Ελληνικός Χρυσός» της «τεχνικής μελέτης της Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού και Θεϊκού Οξέος Μαντέμ Λάκκου».

Η ουσία είναι μία, και η κα Καδόγλου το ομολογεί: «Η μεταλλουργία είναι ο στόχος της σύμβασης και πυρήνας της επένδυσης και μόνο η έγκριση αυτής της συγκεκριμένης μελέτης της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργίας θα μπορούσε να θεωρηθεί “πράσινο φως”. Αντίθετα, η απόρριψη της οδηγεί σε κατάρρευση όλο το Επενδυτικό Σχέδιο μαζί το σύνολο των μέχρι τώρα αδειοδοτήσεων και ίσως, όπως είπε ο Υπουργός, “όλο το οικοδόμημα της σύμβασης”».

Δηλαδή, από τώρα και στο εξής όλες οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στο να πείσουν ή να «αποδείξουν» πως δεν μπορεί να γίνει παραγωγή χρυσού… Πάνε όλα τα άλλα: Περιβάλλον, τρεμολίτης, σεισμοί, σκόνη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, περνάνε σε δεύτερη μοίρα…

Όπως μας «πληροφορεί» η ειδική Σκουριολόγος Μαρία Καδόγλου, «Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η ίδια Τεχνική Μελέτη (Προσάρτημα) της μεταλλουργικής μονάδας απορρίπτεται ως ανεπαρκής και λανθασμένη. Τον Απρίλιο 2015 επεστράφη στην εταιρεία με το αιτιολογικό ότι το πρόγραμμα μεταλλουργικών δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα που θα αποδείκνυε την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash smelting) στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα Σκουριών και Ολυμπιάδας δεν είχε εκτελεστεί “επι τόπου του έργου”, δηλαδή στο Στρατώνι όπως απαιτούσε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, αλλά στις εγκαταστάσεις της κατόχου της τεχνολογίας Outotec, στο Πόρι της Φινλανδίας. Η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ και το ΣτΕ την δικαίωσε, ακυρώνοντας την απόφαση επιστροφής της μελέτης».

Τα γνωρίζουμε κα Καδόγλου… Αυτό που δεν γνωρίζουμε, είναι προς τι η αναθέρμανση θεμάτων που θεωρούνταν λυμένα. Μήπως κατά Σεπτέμβρη μεριά προετοιμάζονται κάποιοι για εκλογές και το «κίνημα» της Χαλκιδικής καλείται ναπαίξει –πάλι–, το δικό του ρόλο; Διότι, παραφράζοντας γνωστό logo, «όλα είναι πολιτική»…