όπου μπάχαλο, η βασίλω πρώτη!!!

ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÓÔÇ ÃÅÍÏÐ - ÄÅÇ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (ICON / ÍÉÊÏÓ ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÓ)

Διαβάζουμε στην ΑΥΓΗ, πως στην συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ την Δευτέρα, συζητήθηκε το πλάνο τον επόμενων μηνών. Η ΔΕΗ, οι αιγιαλοί και το ασφαλιστικό θα είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα. Όπου δηλαδή υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρό και πιθανότητα μπάχαλου και αναμπουμπούλας… Αποφασίστηκε επίσης πως δεν αφήνουμε και τα άλλα θέματα που έχουμε δείξει την αμέριστη συμπαράστασή μας, δηλαδή το θέμα των καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών, τέλος ο «αγώνας» κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Οπότε μην περιμένετε την κα Ιγγλέζη να χαλαρώνει… Επί των επάλξεων θα είναι όλο το καλοκαίρι, στον «ανένδοτο»… Ούτε μπάνια δεν θα προλάβει να κάνει η δόλια…

Παράλληλα θα επιδιωχθεί το άνοιγμα νέων γραφείων και η ίδρυση νέων Ο.Μ. Επίσης αναμένεται να σπάσουν οι μεγαλύτερες οργανώσεις. Πρακτικά, στόχος είναι η δημιουργία Ο.Μ. σε κάθε κωμόπολη και, αν είναι εφικτό, στα χωριά της χώρας. «Κάθε κωμόπολη και γραφείο, κάθε χωριό και Ο.Μ.»…