Πρώτες ύλες: Single point contact για την αδειοδότηση

Τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης, τύπου «single point contact», για όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες, δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, στο μήνυμα του για τα 100 χρόνια του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Η θέσπιση και ενεργοποίηση του «one single point contact», όπως αυτό προβλέπεται στην ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act – CRMA) θα ισχύσει για όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες, επισημαίνει ο κ. Αϊβαλιώτης, προσθέτοντας ότι πρόθεση δεν είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών μηχανισμών αδειοδότησης.

Η απλούστευση και η μείωση του χρόνου έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειών αποτελεί μια κρίσιμη, αν όχι την κρισιμότερη, παράμετρο για την ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της CRMA, ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωσης πρέπει να ενισχύσει την αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών της, από την εξόρυξη και τον καθαρισμό έως την επεξεργασία και την ανακύκλωση και τονίζεται ότι θα πρέπει να απαιτήσει, μεταξύ άλλων, πιο εξορθολογισμένες και προβλέψιμες διαδικασίες αδειοδότησης.

Το πλαίσιο που ορίζει τους κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας των έργων εξόρυξης τη χώρα μας διακρίνεται για την πολυπλοκότητα και την αποσπασματικότητα του, ενώ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο, με το μεγαλύτερο «αγκάθι» να παραμένει ο μεγάλος χρόνος έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Μεγάλο πρόβλημα είναι επίσης η έλλειψη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς μετά από δεκαετία συζητήσεων και μελετών ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η ασφάλεια δικαίου να είναι μετέωρη, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά και για τις ξένες επενδύσεις στον εγχώριο εξορυκτικό κλάδο.

[ΠΗΓΗ: https://www.energygame.gr/, 1/3/2024]