Δυο προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου στην Ελλάδα

Η ανάγκη για ορυκτές ύλες είναι σημαντική, με τους ορυκτούς πόρους να πρωταγωνιστούν και στο μέλλον. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, που είδαν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, ιδίως την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Επομένως, το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βέβαια με ποιον τρόπο θα υπάρξει απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί κρίσιμες πρώτες ύλες και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προετοιμαστεί το έδαφος για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία, με τη θέσπιση κανονισμού για τις πρώτες ύλες. Μάλιστα έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι, όπως: τουλάχιστον το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της Ε.Ε. να προέρχεται από εξόρυξη εντός Ε.Ε.. Τουλάχιστον το 40% της ετήσιας κατανάλωσης της Ε.Ε. να προέρχεται από επεξεργασία εντός Ε.Ε. ενώ το 15% της ετήσιας κατανάλωσης από εγχώρια ανακύκλωση.

Η χώρα μας είναι «πλούσια» σε μεταλλεύματα και βέβαια έχει ιστορία στην εξορυκτική διαδικασία. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα αναζωογονηθεί αυτή η διαδικασία. Το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας έχει συγκροτήσει μια Ειδική Ομάδα Εργασίας, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχέδιο τροποποιήσεων των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι υπό επεξεργασία, χωρίς η ομάδα μέχρι τώρα να έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένα πλάνο. Στόχος μέσα αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων και η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συνδέσμου επεσήμανε πως και το πιο αισιόδοξο πρόγραμμα «πράσινης» μετάβασης περιλαμβάνει τις ορυκτές ύλες.

Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τα προηγούμενα δύο χρόνια την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, αλλά σύμφωνα με τον κ. Γιαζιτζόγλου φαίνεται ότι αυτό υποχωρεί. «Οι δραστηριότητες μας είναι βιώσιμες και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να είναι», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος χαρακτηρίζεται η έλλειψη εργατικού δυναμικού και πολύ περισσότερο εξειδικευμένου.

«Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του υπεδάφους μας, να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ορυκτά, με δυο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι η ανταγωνιστικότητά μας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων, δεν θα βάλλεται από πολιτικές οι οποίες αποφασίζονται χωρίς κανείς να βλέπει τη συνολική εικόνα. Η δεύτερη είναι ότι οι ηγεσίες θα εξηγήσουν στις κοινωνίες ότι δεν μπορεί να γίνει «ομελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

[ΠΗΓΗ: https://news.b2green.gr/, του Δημήτρη Αβαρλή, 22/2/2024]