Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή

Με μια σειρά από αποφάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να τερματιστούν όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που πρέπει να γίνουν «το συντομότερο δυνατό και έως το 2025.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης τον παγκόσμιο στόχο του τριπλασιασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του διπλασιασμού της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030, καθώς και της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τον περιορισμό των νέων επενδύσεων στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί όλες τις χώρες να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα και να συνεισφέρουν το δίκαιο μερίδιό τους στην αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν τη σημασία της προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και ζητούν σημαντική μείωση των κλιματικών επιπτώσεων των εκπομπών από το μεθάνιο και από τομείς όπως οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, η αεροπορία, η γεωργία και η άμυνα.

[ΠΗΓΗ: https://www.real.gr/, 12/1/2024]