Πώς θα αξιοποιηθούν κοιτάσματα στρατηγικών ορυκτών

Η προσέλκυση επενδυτών και η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε ορυκτές πρώτες ύλες, ωστόσο απαιτείται μια νέα προσέγγιση στις έρευνες και στη χαρτογράφηση των κοιτασμάτων αξιολογώντας εκ νέου παλαιότερες εμφανίσεις, αλλά και γνωστά κοιτάσματα καθώς η πράσινη ανάπτυξη θέτει νέα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα.

Στη χώρα μας υπάρχουν κοιτάσματα κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών. Βωξίτης, αλουμίνα και αλουμίνιο βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική διαδικασία με εγκατεστημένο σύστημα καθετοποιημένης παραγωγής από τη Mytilineos. Στα «κατάλοιπα» της μεταλλουργίας βωξίτη εμπεριέχονται τα στρατηγικά μέταλλα σκάνδιο και γάλλιο.

Νικέλιο και κοβάλτιο περιέχονται στο μετάλλευμα του λατερίτη, που όμως δεν παράγονται αυτοτελώς. Απαιτείται αλλαγή της μεθόδου από πυρομεταλλουργική σε υδρομεταλλουργική από τον νέο ανάδοχο της νικελοβιομηχανίας ΛΑΡΚΟ, ώστε να παραχθούν ξεχωριστά και σε battery grade.

Χαλκός περιέχεται στα θειούχα κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, κοιτάσματα μαγγανίου έχουμε στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Δράμας που αποτέλεσαν στο παρελθόν κύριο μεταλλευτικό κέντρο της Ελλάδας απαιτούν επικαιροποίηση της έρευνας, κοιτάσματα ορυκτού χαλαζία για παραγωγή μεταλλικού πυριτίου έχουν ήδη εντοπιστεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Αντιμονίτης εντοπίζεται σε τουλάχιστον δύο διαπιστωμένα κοιτάσματα εντός χαρακτηρισμένων Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, στην Κέραμο Χίου και στο Καλλυντήρι Ροδόπης.

Τέλος, η Ελλάδα παράγει από τον μαγνησίτη τελικά προϊόντα δίπυρης και καυστικής Μαγνησίας καθώς και πυρίμαχες μάζες. Για την παραγωγή μεταλλικού μαγνησίου που έχει κατηγοριοποιηθεί από την ΕΕ ως κρίσιμη πρώτη ύλη θα απαιτούνταν αλλαγή του ήδη υλοποιούμενου παραγωγικού μοντέλου που εφαρμόζεται επί δεκαετίες από τις δραστηριοποιούμενες εταιρείες.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, η χώρα μας θα προχωρήσει σε σχετικούς διαγωνισμούς, ο πρώτος εκ των οποίων θα αφορά το αντιμόνιο, στην Κέραμο Χίου και στο Καλλυντήρι Ροδόπης. Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί για άλλους χώρους.

Στη βάση αυτή, το επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε τροποποίηση διατάξεων ώστε να απλοποιηθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες, αλλά και η εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας.

[ΠΗΓΗ: https://www.ienergeia.gr/, 27/11/2023]