Ο εθνικός ορυκτός πλούτος καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης


Σημαντικός ο αντίκτυπος της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός

Ηελληνική μεταλλευτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική μας οικονομία εδώ και αιώνες. Από τα αρχαία χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή, η μεταλλευτική δραστηριότητα συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ευημερία της Ελλάδας και στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως σε περιοχές με άφθονους ορυκτούς πόρους, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Παράλληλα, ο κλάδος διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενίσχυση των εθνικών εξαγωγών, με τα έσοδα από τις εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων να συμβάλλουν καθοριστικά κάθε χρόνο στην ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου και στη συνολική οικονομική σταθερότητα.

Η Ελλάδα διαθέτει έναν θησαυρό ορυκτών πόρων, όπως χρυσό, χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της χώρας εντοπίζεται στη ΒΑ Χαλκιδική, όπου η αξία των συνολικών αποθεμάτων συνολικά στη Μακεδονία αποτιμάται στα 72 δισ. ευρώ. Την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής έχει αναλάβει η Ελληνικός Χρυσός, υλοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στο οικονομικό τοπίο της χώρας.

Καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ολυμπιας Ορυχείο

Η επένδυση της εταιρείας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχει ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες της περιοχής, εισφέροντας σημαντικά κεφάλαια που λειτουργούν ως καταλύτης για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες απασχόλησης, με περισσότερες από 1.500 σταθερές και καλά αμειβόμενες άμεσες θέσεις εργασίας

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έμμεση απασχόληση που δημιουργείται από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, είναι πολλαπλάσια και εκτείνεται πέρα από τις ίδιες τις περιοχές εξόρυξης. Η ανάπτυξη των βοηθητικών βιομηχανιών, όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές και η φιλοξενία, έχει ενθαρρυνθεί από τις αυξημένες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έχει ενισχύσει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των τοπικών κοινοτήτων, παρέχοντας μια σταθερή πηγή τοπικού εισοδήματος.

Πλέον, η Ελληνικός Χρυσός έχει εξασφαλίσει στρατηγικούς εταίρους και τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να προχωρήσει στην επόμενη ημέρα της πλήρους ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, μέσω της επανέναρξης των κατασκευαστικών εργασιών του υπερσύγχρονου μεταλλείου στις Σκουριές. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη του έργου αναμένεται να δημιουργήσει, σε βάθος 25ετίας, επιπλέον 1.400 νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή και περί τις 800 πρόσθετες κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, με την εντοπιότητα να αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Συμβολή στη διαμόρφωση της οικονομικής πορείας της χώρας και στο μέλλον

Σκουριές

Στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυση θα δημιουργήσει συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, καθώς και φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο άνω των 2 δισ. δολαρίων από φόρους και εισφορές. Παράλληλα, εκτιμάται πως η αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές θα είναι άνω των 4 δισ. δολαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου θα επενδυθούν 80 εκατ. δολάρια σε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη προγραμμάτων και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα ωφελήσουν αποκλειστικά την τοπική οικονομία και θα συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής.

O οικονομικός αντίκτυπος της επένδυσης είναι αδιαμφισβήτητος, ωστόσο είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και η ταυτόχρονη δέσμευση της εταιρείας για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική συνεισφορά. Η μεταλλευτική δραστηριότητα δημιουργεί εγγενώς περιβαλλοντικές προκλήσεις, ωστόσο η εταιρεία εφαρμόζει ισχυρά μέτρα και τις πλέον βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες διεθνώς για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Μέσω υπεύθυνων πρακτικών, προσπαθεί να προστατεύσει τα τοπικά οικοσυστήματα, να αποκαταστήσει τις επηρεαζόμενες από τη μεταλλευτική δραστηριότητα περιοχές και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ολόκληρης της περιοχής.

[ΠΗΓΗ: https://www.bankingnews.gr/, 18/6/2023]