Εφορία: Οι αλλαγές που έρχονται σε TAXIS, TAXISnet και ELENXIS

Έκλεισε ο κύκλος του Taxis και των υπόλοιπων παλαιών ηλεκτρονικών συστημάτων που ουσιαστικά άλλαξαν την εφορία όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν. Μετά από 26 χρόνια έφθασε η ώρα για ένα ολικό λίφτινγκ στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS, το TAXISnet και το ελεγκτικό πρόγραμμα ELENXIS. Και τα τρία συστήματα αλλάζουν, με στόχο τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η υλοποίηση των νέων συστημάτων εντάσσεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 38,651 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζεται στην απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU και αφορά την αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet και ELENXIS), με στόχο τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι αλλαγές στοχεύουν στην περαιτέρω υποστήριξη όλων των φορολογικών και ελεγκτικών διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, η οποία συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το έργο ενισχύει την ικανότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής, τονίζεται στη σχετική απόφαση.
Το νέο Taxis θα ενσωματώνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και Data Mining για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και όχι μόνο. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα παρέχει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν ποιες φορολογικές δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς.
Τι θα περιλαμβάνουν τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS) και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της. Η αντικατάσταση, θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν.
Επιπλέον, και όπως προκύπτει από την απόφαση, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων που έγκειται στη παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα αναζητήσει υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προμήθεια έτοιμης λύσης “COTS” (Commercial Off the Shelf) με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού καθώς και custom λύσεις προσαρμοσμένες και ευθυγραμμισμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις, όπου όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία θα πρέπει να διαλειτουργούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτυχώς.
Τι φέρνει το νέο Taxis
Μητρώο Φορολογουμένων
Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές
Λογιστική
Εικόνα Φορολογούμενου
Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις
Συμμόρφωση
Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων
Ανάλυση Κινδύνων
Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων
Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης
Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Προκόπη Χατζηνικολάου, 19/5/2023]