ΥΠΕΝ: Στα σκαριά νομοσχέδιο για την αξιοποίηση των «τελειωμένων» μεταλλείων

Με απόφαση της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωσή του ν/σ που θα αφορά τη διατήρηση-ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς
Την εναλλακτική αξιοποίηση των «τελειωμένων» μεταλλείων και τη διατήρηση – ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς (mining heritage) έχει στα σκαριά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Προς αυτό το σκοπό με απόφαση της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Σδούκου συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση, σύνταξη και εισήγηση σχεδίου νόμου με αντικείμενο τη φύλαξη, συντήρηση και εναλλακτική αξιοποίηση χώρων μετά το πέρας των μεταλλευτικών έργων καθώς και τη διατήρηση-ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς.
Συντονιστής της ομάδας εργασίας ορίστηκε ο Πέτρος Τζεφέρης, προϊστάμενος της ΓΔΟΠΥ, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της ΓΔΟΠΥ, ενώ συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες από διάφορες Διευθύνσεις του ΥΠΕΝ, αλλά και εκπρόσωποι του ΥΠΕΣ και του Συνηγόρου του Πολίτη.
Έργο της ομάδας είναι η κατάρτιση προτάσεων νόμου που θα αποβλέπουν στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου των ζητημάτων της φύλαξης, της συντήρησης και της εναλλακτικής αξιοποίησης των χώρων μετά το πέρας των μεταλλευτικών έργων καθώς και της διατήρησης/ανάδειξης της μεταλλευτικής κληρονομιάς. Ακόμη προβλέπεται η σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο της ομάδας θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της.
Σημειώνεται ότι ο συντονιστής και τα μέλη της ομάδας εργασίας δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι στις συνεδριάσεις της ομάδας δύνανται να παρίστανται, μετά από πρόσκληση, εκπρόσωποι από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και εμπειρογνώμονες φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων.
Τέλος οι απόψεις των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων επί ζητημάτων αρμοδιότητάς τους σε συναφή επιστημονικά, τεχνικά, οικονομικά και λοιπά θέματα δύνανται να διατυπώνονται και γραπτώς.

[ΠΗΓΗ: https://www.newmoney.gr/, 10/5/2023]