Σκουριές: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία χρηματοδότησης της Eldorado Gold

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 680 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του έργου των Σκουριών ανακοίνωσαν η Eldorado Gold Corporation και η θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός.

Η συμφωνία χρηματοδότησης είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παράσχει το 80% της χρηματοδότησης που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ το υπολειπόμενο 20% θα χρηματοδοτηθεί από την ίδια την εταιρεία.

Η ΕΧ κατέβαλε 31,2 εκατ. ευρώ (περίπου 34 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) από τον Ιανουάριο του 2022 έως το τέλος Μαρτίου 2023 για την εκτέλεση πρόδρομων εργασιών στις Σκουριές, ποσό που θα χρησιμοποιηθεί ως πίστωση για τα δεσμευμένα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας χρηματοδότησης.

[ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr/, του Κυριάκου Καρυώτη, 6/4/2023]