Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, ήδη πριν το 2022 – Ποιοι κλάδοι πλήττονται περισσότερο

Κατά μέσο όρο την περίοδο 2019-2021 το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (14,6%) σημειώθηκε στον κλάδο των ορυχείων – λατομείων

Η Ελλάδα ήταν η ευρωπαϊκή χώρα με το υψηλότερο μερίδιο του κόστους ενέργειας, ως προς το συνολικό κόστος παραγωγής της εγχώριας βιομηχανίας, για τη διετία 2019-2020, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 

Ειδικότερα, το ενεργειακό κόστος διαμορφώθηκε στο 5,8% κατά μέσο όρο, καθώς το 2020 ήταν 4,5%, αλλά το 2019 έφτασε το 6,9%, λίγο χαμηλότερα από το μέσο όρο της περιόδου 2012-2020 (5,2%).

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα την διετία βρέθηκαν η Πορτογαλία με 2,6% και η Ισπανία με 2,4%. Μικρότερο του 2% σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.

Χαρακτηριστικό για τη σύγκριση με την περσινή χρονιά, αλλά και το διάστημα που διανύουμε, ως προς το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, είναι το γεγονός ότι το διάστημα που εξετάζεται η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δεν ξεπερνούσε τα 30 ευρώ τη μεγαβατώρα, Αντίστοιχα, αισθητά χαμηλότερα διαμορφωνόταν και η χονδρική του ρεύματος.

Όσον αφορά την κατανάλωση πετρελαιοειδών στον βιομηχανικό κλάδο, τη διετία 2020-2021 έφτασε στο 26,3%, κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη στην ΕΕ, που διαμορφωνόταν στο 8,6%. Αντίθετα, η κατανάλωση φυσικού αερίου ήταν χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 20,4%, έναντι 31,7%.

Ωστόσο, σαν τάση σημειώνεται αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, και ΑΠΕ –βιοκαυσίμων από την εγχώρια βιομηχανία τη διετία 2020-2021, αλλά και ήπια υποχώρηση της χρήσης προϊόντων πετρελαίου.

Οι επιπτώσεις ανά κλάδο

Το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (14,6%) σημειώθηκε στα ορυχεία – λατομεία κατά μέσο

όρο την περίοδο 2019-2021.

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τα μη μεταλλικά ορυκτά και τα βασικά μέταλλα, με μερίδιο ενεργειακού κόστους 13,5% και 12,4%, αντίστοιχα.

Ακολούθησαν οι Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τα πλαστικά προϊόντα, με το ενεργειακό κόστος να

αποτελεί το 7,1% και 5,8%, αντίστοιχα, του κόστους παραγωγής.

Αντίθετα, στους κλάδους βιομηχανίας με το χαμηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας αναδείχθηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα (1,0%), και τα μηχανήματα και εξοπλισμός και τα προϊόντα καπνού, με 1,3% αμφότερα.

Ελαφρώς υψηλότερα οι ΗΥ και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί το 1,6% του κόστους παραγωγής, και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός (1,7%).

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, 17/2/2023]