Σταθερή η παραγωγή στην Ολυμπιάδα για την Eldorado Gold

Σταθερή παρέμεινε η παραγωγή χρυσού της Eldorado Gold στην περιοχή της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στο κοίτασμα της Ολυμπιάδας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγική δραστηριότητα της καναδικής πολυεθνικής ανά τον κόσμο. 

Συνολικά για την Eldorado Gold η παραγωγή χρυσού στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στις 128.453 ουγκιές και ολόκληρο το έτος στις 453.916 ουγκιές.

Ειδικότερα, η παραγωγή χρυσού στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 στην Ολυμπιάδα ήταν σχετικά σταθερή. Συνολικά, η παραγωγή του 2022 από το κοίτασμα της Ολυμπιάδας ήταν χαμηλότερη από την προγραμματισμένη λόγω των χαμηλότερων από το αναμενόμενο παραγωγικών αποτελεσμάτων της διαθεσιμότητας του μεταλλεύματος. Αναλυτικά το α’ τρίμηνο 2022 η Ολυμπιάδα παρήγαγε 8.996 ουγκιές χρυσού, το β’ τρίμηνο 15.779 ουγκιές χρυσού, το γ’ τρίμηνο 16.123 ουγκιές και το δ’ τρίμηνο 15.435 ουγκιές χρυσού. Όπως τονίζει η εταιρεία συνεχίζονται τα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της περιοχής. Στόχος, όπως τονίζει η εταιρεία, είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας στην Ολυμπιάδα με υψηλές οικονομικές επιδόσεις. Επίσης σχεδιάζεται εφαρμογή νέας τεχνολογίας με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών, μετά την εκμετάλλευση. Παράλληλα προβλέπεται μείωση αποθήκευσης τελμάτων και περιορισμός της μεταφοράς αποβλήτων, καθώς επίσης και συνεχιζόμενη αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης τελμάτων. Το μεταλλείο παράγει τρία συμπυκνώματα, μολύβδου-αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσού, με εκ τιμώμενη διάρκεια ζωής βάσει της τρέχουσας καταγραφής αποθεμάτων τα 22 έτη.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 18/1/2023]