Τέλος χρόνου για αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης

Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και αύριο εφόσον θέλουν να λάβουν το επίδομα έως τις 21 Δεκεμβρίου. 

Βέβαια, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι 1,1 εκατ. νοικοκυριά έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση κάτι που καταδεικνύει ότι η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια έχουν συρρικνώσει το διαθέσιμο εισόδημα. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι το επίδομα μπορεί εν δυνάμει να χορηγηθεί σε 1,3 εκατ. πολίτες, δηλαδή αναμένονται ακόμα 200.000 αιτήσεις. Στις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα στους παλαιούς δικαιούχους οι οποίοι θα λάβουν ως προκαταβολή το σύνολο του ποσού που τους είχε χορηγηθεί την περυσινή χειμερινή περίοδο, καθώς και σε όσους έχουν πραγματοποιήσει ήδη αγορές πετρελαίου θέρμανσης Συγκεκριμένα, η  καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.
  • Έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023.
  • Έως την 28η Απριλίου 2023 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2023.

Το επίδομα χορηγείται για τα ακίνητα, τα οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται ν υποβάλλουν αίτηση μέσω της εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. 

Οι δικαιούχοι για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνδεθούν με τους  προσωπικούς TAXISnet κωδικούς, ενώ όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών. Το επίδομά χορηγείται για  αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2022 έως και 31η Μαρτίου 2023 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 14 Οκτωβρίου 2022. Σημειώνεται ότι στην αίτηση τους οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν :

  • • Το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
  • • Τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του, 
  • • Την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
  • • Την ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
  • • Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
  • • Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Προκόπη Χατζηνικολάου, 8/12/2022]