ΕΜΠ: Τι βγάζει το crash test της σύγκρισης του κόστους θέρμανσης

Οι αντλίες θερμότητας αναδεικνύονται ως η οικονομικότερη μέθοδος θέρμανσης, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε ο τομέας θερμότητας του εργαστηρίου ατμοκινητήρων και λεβήτων και το εργαστήριο θερμικών διεργασιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με την ίδια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου και συμπεριλαμβάνει τις τιμές του τρέχοντος μήνα για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα στερεά καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, προκύπτει ότι η θέρμανση με λέβητα πετρελαίου είναι πιο οικονομική από το φυσικό αέριο.

Ως οι πλέον αντιοικονομικές μέθοδοι θέρμανσης αναδεικνύονται το τζάκι ανοιχτού θαλάμου, αλλά και το σύστημα με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αντλία θερμότητας, σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ, το κόστος της θερμικής ενέργειας (ευρώ/KWhth) ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο της αντλίας από 0,062 έως 0,1 ευρώ/KWhth. Πρόκειται για την φθηνότερη σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΜΠ μέθοδο θέρμανσης. Από την τελική τιμή των 0,062 ευρώ/KWHth, τα 0,049 ευρώ/KWhth είναι το κόστος θερμικής ενέργειας και το υπόλοιποι είναι φόροι και τέλη, ενώ για την τιμή του 0,1 ευρώ/KWhth το 0,080 ευρώ/KWhth είναι κόστος θερμικής ενέργειας και το υπόλοιπο είναι φόροι και τέλη. 

Όσον αφορά στο πετρέλαιο για παλαιό λέβητα, το κόστος ανέρχεται σε 0,166 ευρώ/KWhth κόστος που μειώνεται στο 0,135 ευρώ/KWhth για έναν συνήθη λέβητα πετρελαίου. Από το συνολικό κόστος των 0,166 ευρώ/KWhth τα 0,093 ευρώ/KWhth είναι το κόστος της θερμικής ενέργειας και τα 0,073 ευρώ/KWhth είναι φόροι και τέλη, Αντίστοιχα για το συνήθη λέβητα πετρελαίου το 0,076 ευρώ/KWhth είναι το κόστος της θερμικής ενέργειας και το 0,06 ευρώ/KWhth είναι φόροι και τέλη.

Το κόστος του λέβητα μειώνεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που δίνεται και επίδομα θέρμανσης. Για τη ζώνη Β το κόστος μειώνεται στο 0,088 ευρώ/KWhth ενώ για τη ζώνη Γ το κόστος είναι 0,058 ευρώ/KWhth. Σημειώνεται ότι για να υπολογιστεί το κόστος έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,179 ευρώ/λίτρο. 

Για το φυσικό αέριο το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: για λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης σε οικιακό κοινόχρηστο δίκτυο στην Αττική το κόστος είναι 0,19 ευρώ/KWhth. Αντίστοιχα για λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης σε οικιακό αυτόνομο δίκτυο στην Αττική το κόστος είναι 0,18 ευρώ/KWhth. Στο φυσικό αέριο οι φόροι και τέλη είναι 0,012 και 0,013 ευρώ/KWhth (αυτόνομο δίκτυο και κοινόχρηστο δίκτυο αντίστοιχα) και το υπόλοιπο είναι κόστος θερμικής ενέργειας.

Οικονομικότεροι από το φυσικό αέριο, αλλά πιο ακριβά από το πετρέλαιο είναι οι λέβητες βιομάζας (πέλλετ ξύλου) καθως και το τζάκι κλειστού θαλάμου (ενεργειακό). Στην περίπτωση του λέβητα βιομάζας το κόστος είναι στο 0,179 ευρώ/KWhth ενώ στο ενεργειακό τζάκι το κόστος είναι 0,177 ευρώ/KWhth. Στο πέλλετ ξύλου οι φόροι και τα τέλη είναι 0,035 ευρώ/KWhth ενώ στο ενεργειακό τζάκι οι φόροι και τα τέλη είναι 0,034 ευρώ/KWhth.

Τέλος στο τζάκι στο σύστημα με ηλεκτρικές αντιστάσεις το κόστος εκτινάσσεται στα 0,326 ευρώ/KWhth, ενώ η πιο ακριβή μέθοδος θέρμανσης αναδεικνύεται το τζάκι ανοιχτού θαλάμου με 0,353 ευρώ/KWhth.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 28/12/2022]