Ο Καναδάς μπορεί να γίνει κύριος προμηθευτής για μέταλλα μπαταριών

Ο Scott Dunbar, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της British Columbia, αναλύει τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας αλυσίδας εφοδιασμού μετάλλων για μπαταρίες στον Καναδά.

Καθώς η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EV) επιταχύνεται, η ανάγκη να διαασφαλιστεί μια σταθερή αλυσίδα εφοδιασμού για μέταλλα μπαταριών είναι απαραίτητη. Ο Καναδάς θα πρέπει να διασφαλίσει τη θέση του ως παγκόσμιος προμηθευτής μετάλλων για μπαταρίες, καθώς διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και την υποδομή για την παραγωγή των εν λόγω μετάλλων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Για να επιτευχθεί αυτό, η χώρα πρέπει να διευκολύνει τις συνεργασίες μεταξύ εταιρειών εξόρυξης, προμηθευτών, κατασκευαστών, ανακυκλωτών και τελικών χρηστών μπαταριών. Το οικοσύστημα μετάλλων μπαταριών στον Καναδά πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η χώρα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού για μέταλλα μπαταριών και με περαιτέρω συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων, θα εξασφαλίσει τη θέση της ως βασικός προμηθευτής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού μετάλλων για μπαταρίες

Οι φυσικοί πόροι από τους οποίους παράγονται τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών, όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο, το λίθιο και ο γραφίτης, είναι άφθονοι στον Καναδά, αλλά η ικανότητα ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης (end-to-end) αλυσίδας εφοδιασμού για την εξαγωγή αυτών των πόρων, την επεξεργασία τους σε πρώτες ύλες ποιότητας για χρήση σε μπαταρίες, καθώς και η παραγωγή μπαταριών ως τελικά προϊόντα, περιορίζονται από αρκετούς και ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες.

Ένας σημαντικός περιορισμός είναι το μέγεθος των κοιτασμάτων. Πολλά κοιτάσματα μεταλλευμάτων για μέταλλα μπαταριών είναι είτε μικρής ποσότητας ή πολύ χαμηλής ποιότητας για να δικαιολογήσουν τη σημαντική επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός ορυχείου, και αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας άλλος σχετικός περιορισμός είναι η τοποθεσία. Η ανάπτυξη ορυχείων χρειάζεται ακριβές υποδομές, όπως δρόμους, νερό και ηλεκτρισμό για τις εργασίες εξόρυξης, υποδομές που δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε απομακρυσμένες περιοχές, ειδικά επειδή τα κοιτάσματα είναι ευρέως διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός από το υψηλό κόστος κεφαλαίου για την ανάπτυξη ενός μικρού κοιτάσματος μεταλλεύματος, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος και αβεβαιότητα, παράγοντες οι οποίοι είναι εγγενείς σε γεωλογικά έργα οποιουδήποτε μεγέθους.

Μόλις το μετάλλευμα εξορυχθεί και μετατραπεί σε συμπύκνωμα, χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία ή καθαρισμός για την μετατροπή του σε πρώτες ύλες ποιότητας για χρήση σε μπαταρίες. Ωστόσο, η έλλειψη μονάδων χημικής επεξεργασίας στον Καναδά έχει συχνά ως αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπυκνωμάτων σε χώρες όπου υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Καναδάς χρειάζεται επειγόντως εγκαταστάσεις επεξεργασίας για χαλκό, λίθιο, νικέλιο και γραφίτη εντός της χώρας. Συμφωνίες προμήθειας, όπως αυτές που υπογράφηκαν πρόσφατα με τη Volkswagen και τη Mercedes-Benz, μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη αυτού του δευτερογενούς σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι περιορισμοί που προαναφέρθηκαν είναι πάντα θέματα συζήτησης για το μέλλον των μετάλλων μπαταριών στον Καναδά και ιστορικά έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αυτό υποδηλώνει ότι το τρέχον μοντέλο εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων, καθώς και η σχετική οργανωτική δομή της ίδιας της εξορυκτικής βιομηχανίας, θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και ίσως να τροποποιηθούν ώστε να έχουν εφαρμογή στο ιδιαίτερο πλαίσιο που απαιτεί η προμήθεια μετάλλων για μπαταρίες.

Εναλλακτικές πηγές

Αρκετές εναλλακτικές πηγές μετάλλων για μπαταρίες αξίζει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, τα τέλματα που παράγονται από εξορυκτικές δραστηριότητες, συχνά περιέχουν σημαντικές ποσότητες μετάλλων λόγω ατελούς ανάκτησης, ειδικά στην περίπτωση παλαιότερων εκμεταλλεύσεων. Τα υγρά απόβλητα της εξόρυξης ή άλλων βιομηχανικών διεργασιών μπορεί επίσης να περιέχουν μέταλλα ενδιαφέροντος. Η σκωρία που προκύπτει από τη χαλυβοποίηση είναι μια άλλη πιθανή πηγή μετάλλων για μπαταρίες, όπως το μαγγάνιο και ο φώσφορος. Τα ιόντα λιθίου που υπάρχουν στα ιζήματα παλαιών δεξαμενών πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να εξαχθούν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από εξαιρετικά επιλεκτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι μια προφανής εναλλακτική πηγή λιθίου, νικελίου και κοβαλτίου. Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών ξεκινά με μηχανικές διεργασίες τεμαχισμού των μπαταριών και διαχωρισμό των τεμαχίων που περιέχουν τα μέταλλα ενδιαφέροντος. Το προϊόν που προκύπτει, αποστέλλεται σε μονάδα υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας που παράγει λίθιο, κοβάλτιο και νικέλιο για μπαταρίες. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα επίσης περιέχουν μέταλλα για μπαταρίες και είναι διαθέσιμες μηχανικές και υδρο- ή βιομεταλλουργικές διεργασίες για την εξαγωγή αυτών των μετάλλων.

Ένα πρόβλημα με αυτές τις εναλλακτικές πηγές είναι ότι είναι διασκορπισμένες σε ένα ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο, ενώ υπάρχει η ανάγκη για επεξεργασία τους κοντά στην τοποθεσία απόρριψης τους για την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής αξίας το οποίο αξίζει να μεταφερθεί σε μια μονάδα επεξεργασίας για την παραγωγή μετάλλων ή πρώτων υλών για χρήση σε μπαταρίες. Οι μπαταρίες αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση γιατί θεωρούνται επικίνδυνο υλικό και υπόκεινται σε περιορισμούς στη μεταφορά τους σε μακρινές αποστάσεις. Ωστόσο, τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα.

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, 25/11/2022]